Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Arjeplogfjällens
glaciärer
Upp
Sveriges
glaciärer
Nästa
Jämtlandfjällens
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Vindelfjällens glaciärer

Skrapetjåkke från S Skrapetjåkke från S, 9 augusti 1992. (64 kB)

Vindelfjällen är ett vidsträckt mellanfjällsområde i södra Lappland, mellan gränsen till Norrbottens län och Ume Älv-Tängvattnet. Inom området finns några högfjällsmassiv, varav 2 har glaciärer. Den högsta toppen är Norra Sytertoppen (1767 m), och det finns 7 1600-meters och 13 1500-meterstoppar.

Vindelfjällen innehåller ett litet antal rätt små glaciärer. Totalt finns det 8 stycken med en total yta av 2.80 km2, 0.9 % av glaciärytan i Sverige. Av glaciärerna är 1 av daltyp, på 0.75 km2, 3 av nischtyp, varierande mellan 0.26 och 0.75, och 4 av platåtyp, mellan 0.09 och 0.56 km2.

Innehåll

 • Tabell över Vindelfjällens glaciärer med grunddata


 • Vindelfjällens glaciärer, ordnade efter massiv
 • Ammarmassivet
  Norra Storfjällsmassivet

  (För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)


  Tabell över Vindelfjällens glaciärer med grunddata

  # Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
  1. Ammarglaciären Nischglaciär 0.40 0.6 1335 1540 205
  Delsumma 0.40
  2. Alep Skrapejekna Platåglaciär 0.14 0.4 1265 1450 185
  3. Lulep Skrapejekna Platåglaciär 0.24 0.7 1325 1560 235
  4. Måskojekna Platåglaciär 0.56 1.3 1235 1510 275
  5. Norra Syterglaciären Dalglaciär 0.75 1.3 1260 1575 315
  6. Östra Syterglaciären Nischglaciär 0.36 0.6 1190 1385 195
  7. Tärnaglaciären Nischglaciär 0.26 1.1 1055 1510 455
  8. Murtserjekna Platåglaciär 0.09 0.4 1330 1500 170
  Delsumma 2.40
  Totalt 2.80


  Ammarmassivet

  Ammarmassivet är ett platåartat massiv mellan Vindelådalen, Tjulåns dalgång, och Tärnasjön. Den högsta toppen är Slierogaise (1611 m), och massivet innhåller en glaciär.

  1. Ammarglaciären

  Ammarglaciären (0.40 km2) är en tvådelad nischglaciär på östsidan av Slierogaise. Den är brant och innehåller en del sprickor.


  Norra Storfjällsmassivet

  Norra Storfjällsmassivet är ett stort och rätt högt massiv mellan Tärnasjön-Tärnaån och Ume Älvs dalgång. Massivet delas upp i två mindre partier av den djupa genombrottsdalen Syterskalet. Den högsta toppen är Norra Sytertoppen (1767 m), och massivet har 7 glaciärer.

  2. Alep Skrapejekna

  Alep Skrapejekna (0.14 km2) är en liten platåglaciär på nordsidan av Skrapetjåkke.

  3. Lulep Skrapejekna

  Lulep Skrapejekna (0.24 km2), en platåglaciär, ligger på Skrapetjåkkes nordsluttning.

  4. Måskojekna

  Måskojekna (0.56 km2) är en platåglaciär på östsidan av Måskonåive. Den går ner i en liten sjö.

  5. Norra Syterglaciären

  Norra Syterglaciären (0.75 km2) är en liten dalglaciär nordväst om Norra Sytertoppen. Glaciären är den största i massivet, och den tycks vara fattig på sprickor. Ett pass på omkring 1425 m leder över till Östra Syterglaciären.

  6. Östra Syterglaciären

  Östra Syterglaciären (0.36 km2) är en nischglaciär öster om Norra Sytertoppen. Den går ner i en liten sjö. Från isen går det att komma över till Norra Syterglaciären via ett pass (1425 m).

  7. Tärnaglaciären

  Tärnaglaciären från Ö Tärnaglaciären från Ö, 8 augusti 1992. (94 kB)

  Tärnaglaciären (0.26 km2) är en brant nischglaciär på östsidan av Murtsertjåkke. Den kalvade tidigare i en liten sjö, men på grund av det varmare klimatet snördes den nedre delen av och blev en dödis.

  Tärnaglaciären från SO Tärnaglaciären från SO, 8 augusti 1992. (57 kB)

  På senare år har Tärnaglaciären emellertid börjat växa och skjuta fram, och nu sitter den än en gång ihop med den nedre delen, som slutar i sjön.

  Tärnaglaciärens front Tärnaglaciärens front, 8 augusti 1992. (68 kB)

  Tärnaglaciären är en brant och mycket sprickig glaciär, faktiskt är det nästan isfall på ett par ställen.

  8. Murtserjekna

  Murtserjekna från SV Murtserjekna från SV, 8 augusti 1992. (62 kB)

  Murtserjekna (0.09 km2) är en liten platåglaciär på sydsidan av Murtsertjåkke.


  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Föregående
  Arjeplogfjällens
  glaciärer
  Upp
  Sveriges
  glaciärer
  Nästa
  Jämtlandfjällens
  glaciärer
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
  Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.