Startsida Början
Dokumentets
början
Nästa
Norges större
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Sveriges glaciärer

Sverige har, enligt mina mätningar, 299 eller 327 glaciärer. Den förra siffran om glaciärkomplex räknas som en enhet, och den senare om dessa delas upp i enskilda isströmmar. I vilket fall som helst är den totala arean knappt 300 (enligt mätningarna 296.72) km2, alltså ungefär två tredjedels promille av Sveriges yta.

Sverige innehåller 17 glaciärkomplex, 39 (62) dalglaciärer, 157 (162) nischglaciärer, och 85 (102) platåglaciärer (siffrorna inom parentes med glaciärkomplexen uppdelade), samt 1 blockglaciär. Glaciärkomplexens area varierar mellan 0.84 och 17.38 km2, dalglaciärerna mellan 0.64 och 11.17, nischglaciärerna mellan 0.05 och 1.86, och platåglaciärerna slutligen mellan 0.05 och 9.74 km2.

Innehåll

 • Sveriges glaciärer, ordnade efter högfjällsområde


 • Tabell över Sveriges glaciärer över 1 km2 (glaciärkomplex räknade som en enhet)


 • Tabell över Sveriges glaciärer över 1 km2 (glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)

 • (För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)


  Sveriges glaciärer, ordnade efter högfjällsområde

  Abiskofjällen
  Abiskofjällen
  Kebnekaise
  Kebnekaise
  Padjelanta
  Padjelanta
  Sulitelma
  Sulitelma
  Sarek
  Sarek
  Arjeplogfjällen
  Arjeplogfjällen
  Vindelfjällen
  Vindelfjällen
  Jämtlandfjällen
  Jämtlandfjällen


  Sveriges glaciärer över 1 km2

  (Glaciärkomplex räknade som en enhet)

  Namn Area (km2) Typ Massiv Fjällområde
  1. Ålkatj-jekna 17.38 Glaciärkomplex Ålkatj Sarek
  2. Stuorrajekna 12.07 Glaciärkomplex Sulitelma Sulitelma
  3. Mikkajekna 11.49 Glaciärkomplex Sarektjåkkå Sarek
  4. Pårtejekna 11.17 Dalglaciär Pårte Sarek
  5. Salajekna 10.54+ Dalglaciär Sulitelma Sulitelma
  6. Ålmajalosjekna 9.56+ Glaciärkomplex Ålmajalos Sulitelma
  7. Suottasjekna 8.24 Glaciärkomplex Sarektjåkkå Sarek
  8. Årjep Ruotesjekna 8.13 Glaciärkomplex Ruotes Sarek
  9. Luottojekna 7.60 Glaciärkomplex Luotto Sarek
  10. Akkajekna 7.22 Glaciärkomplex Ålkatj Sarek
  11. Kebnekaisejekna 6.91 Glaciärkomplex Kebnekaise Kebnekaise
  12. Årjep Sarekjekna 4.90 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  13. Vartasjekna 4.88 Glaciärkomplex Sarektjåkkå Sarek
  14. Riukojekna 4.49+ Glaciärkomplex Riuko Kebnekaise
  15. Rabots glaciär 4.09 Dalglaciär Kebnekaise Kebnekaise
  16. Mårmajekna 4.03 Dalglaciär Mårma Kebnekaise
  17. Alep Pastajekna 3.87 Glaciärkomplex Skårki Sarek
  18. Ritajekna 3.73 Glaciärkomplex Ålkatj Sarek
  19. Ruopsokjekna 3.58 Dalglaciär Äpar Sarek
  20. Vattendelarglaciären 3.41 Glaciärkomplex Lanjek Sarek
  21. Vuoinesjekna 3.20 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  22. Tjågnårisjekna 3.00 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  23. Palkatjekna 2.82 Dalglaciär Pårte Sarek
  24. Påssusjekna 2.69 Glaciärkomplex Sielma Kebnekaise
  25. Kåtojekna 2.65 Dalglaciär Mårma Kebnekaise
  26. Hambergs glaciär 2.54 Dalglaciär Akka Sarek
  27. Kaska Sarekjekna 2.53 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  28. Stuor Nierasjekna 2.28 Platåglaciär Nieras Kebnekaise
  29. Äparjekna 2.26 Dalglaciär Äpar Sarek
  30. Kallakjekna 2.02 Platåglaciär Kallak Kebnekaise
  31. Alep Ruotesjekna 1.95 Glaciärkomplex Ruotes Sarek
  32. Pierikjekna 1.90 Dalglaciär Äpar Sarek
  33. Årjep Sälkajekna 1.86 Nischglaciär Sälka Kebnekaise
  34. Alep Räitajekna 1.85 Dalglaciär Räita Kebnekaise
  35. Mårmapaktejekna 1.81 Dalglaciär Mårma Kebnekaise
  36. Atjekjekna 1.79 Platåglaciär Atjek Kebnekaise
  37. Lanjekjekna 1.76 Dalglaciär Lanjek Sarek
  38. Alep Påssusjekna 1.71 Dalglaciär Sielma Kebnekaise
  39. Lulep Räitajekna 1.64 Dalglaciär Räita Kebnekaise
  40. Alep Vassjajekna 1.62 Dalglaciär Skårki Sarek
  40. Takglaciären 1.62 Dalglaciär Sielma Kebnekaise
  42. Lulep Pastajekna 1.61 Dalglaciär Skårki Sarek
  43. Niakjekna 1.60 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  44. Kårsajekna 1.57 Dalglaciär Kårsa Abisko
  45. Sarvajekna 1.54 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  46. Repijekna 1.52 Dalglaciär Sielma Kebnekaise
  47. Kaskasajekna 1.50 Dalglaciär Kebnekaise Kebnekaise
  48. Hyllglaciären 1.41 Dalglaciär Akka Sarek
  49. Kassajekna 1.39 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  50. Stuolojekna 1.34 Dalglaciär Piellorieppe Sarek
  51. Såltajekna 1.27 Nischglaciär Sarektjåkkå Sarek
  52. Päivekjekna 1.23 Platåglaciär Vadve Abisko
  53. Rieppejekna 1.18 Dalglaciär Kallak Kebnekaise
  54. Lulep Vassjajekna 1.17 Dalglaciär Skårki Sarek
  55. Nipalsjekna 1.16 Platåglaciär Räita Kebnekaise
  56. Vaktpostglaciären 1.12 Nischglaciär Räita Kebnekaise
  57. Nuortap Tjäktjajekna 1.09 Nischglaciär Sielma Kebnekaise

  Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


  Sveriges glaciärer över 1 km2

  (Glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)

  Namn Area (km2) Typ Massiv Fjällområde
  1. Pårtejekna 11.17 Dalglaciär Pårte Sarek
  2. Salajekna 10.54+ Dalglaciär Sulitelma Sulitelma
  3. Stuorrajekna 9.74 Platåglaciär Sulitelma Sulitelma
  4. Suottasjekna 8.06 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  5. Årjep Ålkatj-jekna 7.44 Platåglaciär Ålkatj Sarek
  6. Mikkajekna 7.31 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  7. Ålmajalosjekna 7.20+ Platåglaciär Ålmajalos Sulitelma
  8. Jåkåtjkaskajekna 7.18 Platåglaciär Ålkatj Sarek
  9. Årjep Ruotesjekna 5.91 Dalglaciär Ruotes Sarek
  10. Årjep Sarekjekna 4.90 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  11. Rabots glaciär 4.09 Dalglaciär Kebnekaise Kebnekaise
  12. Mårmajekna 4.03 Dalglaciär Mårma Kebnekaise
  13. Vartasjekna 3.72 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  14. Alep Sarekjekna 3.69 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  15. Ruopsokjekna 3.58 Dalglaciär Äpar Sarek
  16. Storglaciären 3.29 Dalglaciär Kebnekaise Kebnekaise
  17. Nuortap Luottojekna 3.27 Dalglaciär Luotto Sarek
  18. Årjep Akkajekna 3.22 Dalglaciär Ålkatj Sarek
  19. Vuoinesjekna 3.20 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  20. Ritajekna 3.14 Dalglaciär Ålkatj Sarek
  21. Alep Pastajekna 3.12 Dalglaciär Skårki Sarek
  22. Nuortap Akkajekna 3.05 Dalglaciär Ålkatj Sarek
  23. Tjågnårisjekna 3.00 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  24. Palkatjekna 2.82 Dalglaciär Pårte Sarek
  25. Kåtojekna 2.65 Dalglaciär Mårma Kebnekaise
  26. Hambergs glaciär 2.54 Dalglaciär Akka Sarek
  27. Kaska Sarekjekna 2.53 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  28. Nuortap Riukojekna 2.38+ Platåglaciär Riuko Kebnekaise
  29. Stuor Nierasjekna 2.28 Platåglaciär Nieras Kebnekaise
  30. Äparjekna 2.26 Dalglaciär Äpar Sarek
  31. Sierkajekna 2.21 Platåglaciär Ålmajalos Sulitelma
  32. Västra Svenonius glaciär 2.11 Dalglaciär Luotto Sarek
  33. Östra Vattendelarglaciären 2.10 Dalglaciär Lanjek Sarek
  34. Kallakjekna 2.02 Platåglaciär Kallak Kebnekaise
  35. Sjelmajekna 1.99 Dalglaciär Ruotes Sarek
  36. Pierikjekna 1.90 Dalglaciär Äpar Sarek
  37. Kanalbergsglaciären 1.89 Platåglaciär Ålkatj Sarek
  38. Årjep Sälkajekna 1.86 Nischglaciär Sälka Kebnekaise
  39. Alep Räitajekna 1.85 Dalglaciär Räita Kebnekaise
  40. Mårmapaktejekna 1.81 Dalglaciär Mårma Kebnekaise
  41. Atjekjekna 1.79 Platåglaciär Atjek Kebnekaise
  42. Kaska Påssusjekna 1.78 Dalglaciär Sielma Kebnekaise
  43. Lanjekjekna 1.76 Dalglaciär Lanjek Sarek
  44. Alep Påssusjekna 1.71 Dalglaciär Sielma Kebnekaise
  45. Lulep Räitajekna 1.64 Dalglaciär Räita Kebnekaise
  46. Alep Vassjajekna 1.62 Dalglaciär Skårki Sarek
  46. Takglaciären 1.62 Dalglaciär Sielma Kebnekaise
  48. Lulep Pastajekna 1.61 Dalglaciär Skårki Sarek
  49. Niakjekna 1.60 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  50. Kårsajekna 1.57 Dalglaciär Kårsa Abisko
  51. Sarvajekna 1.54 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  52. Repijekna 1.52 Dalglaciär Sielma Kebnekaise
  53. Kaskasajekna 1.50 Dalglaciär Kebnekaise Kebnekaise
  54. Årjep Riukojekna 1.46+ Platåglaciär Riuko Kebnekaise
  55. Mietjerjekna 1.45 Platåglaciär Sulitelma Sulitelma
  56. Björlings glaciär 1.43 Dalglaciär Kebnekaise Kebnekaise
  57. Isfallsglaciären 1.42 Dalglaciär Kebnekaise Kebnekaise
  58. Hyllglaciären 1.41 Dalglaciär Akka Sarek
  59. Kassajekna 1.39 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  60. Stuolojekna 1.34 Dalglaciär Piellorieppe Sarek
  61. Västra Vattendelarglaciären 1.31 Dalglaciär Lanjek Sarek
  62. Såltajekna 1.27 Nischglaciär Sarektjåkkå Sarek
  63. Årjep Luottojekna 1.23 Platåglaciär Luotto Sarek
  63. Päivekjekna 1.23 Platåglaciär Vadve Abisko
  65. Rieppejekna 1.18 Dalglaciär Kallak Kebnekaise
  66. Lulep Vassjajekna 1.17 Dalglaciär Skårki Sarek
  67. Kavajekna 1.16 Dalglaciär Sarektjåkkå Sarek
  67. Nipalsjekna 1.16 Platåglaciär Räita Kebnekaise
  69. Vaktpostglaciären 1.12 Nischglaciär Räita Kebnekaise
  70. Nuortap Tjäktjajekna 1.09 Nischglaciär Sielma Kebnekaise
  71. Lulep Ruotesjekna 1.08 Platåglaciär Ruotes Sarek

  Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Nästa
  Norges större
  glaciärer
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
  Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.