Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Padjelantas
glaciärer
Upp
Sveriges
glaciärer
Nästa
Sareks
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Sulitelmas glaciärer

Sulitelmamassivet från Ö Sulitelmamassivet från Ö, 4 augusti 1991. (60 kB)

Sulitelma är ett mäktigt och kraftigt nedisat högfjällsmassiv på gränsen mellan Norge och Sverige. Massivet, inklusive omgivande enstaka högre fjäll, ligger söder om Padjelanta, väster om Sarek och norr om Pite Älv. Den högsta toppen i Sverige är Svenska Stortoppen (1875 m), medan den norska Suliskongen når 1907 m. I svenska delen av området finns ytterligare 2 toppar över 1800 meter, samt 3 1700-meters och 10 1600-meterstoppar.

Sulitelma innehåller inte så värst många, men en del mycket stora glaciärer. Totalt finns det 12-15 stycken. Både antal och yta avser här endast den svenska delen av området. Den första siffran gäller om man räknar glaciärkomplex som en glaciär, och det senare om man räknar isströmmarna inom komplexen som enskilda glaciärer. Utanför det egentliga Sulitelmaområdet finns det bara några få små glaciärer. Den totala ytan inom Sverige är 34.80 km2, vilket är 11.7 % av den istäckta ytan i vårt land.

Sulitelma innehåller 2 glaciärkomplex, 1 dalglaciär, 4 nischglaciärer, och 5 (10) platåglaciärer (siffrorna inom parentes med glaciärkomplexen uppdelade). Glaciärkomplexens area varierar mellan 9.41 och 12.07 km2, dalglaciären är 10.54 (svenska delen), nischglaciärerna mellan 0.05 och 0.88, och platåglaciärerna slutligen mellan 0.08 och 9.74 km2.

Innehåll

 • Sulitelmas glaciärer, ordnade efter massiv


 • Tabell över Sulitelmas glaciärer över 1 km2 (glaciärkomplex räknade som en enhet)


 • Tabell över Sulitelmas glaciärer över 1 km2 (glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)

 • Isfall i Sulitelma


 • (För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)


  Sulitelmas glaciärer, ordnade efter massiv

  Ålmajalosmassivet
  Ålmajalosmassivet
  Sulitelmamassivet
  Sulitelmamassivet
  Jeknaffomassivet
  Jeknaffomassivet
  Kierkevaremassivet
  Kierkevaremassivet
  Staikamassivet
  Staikamassivet


  Sulitelmas glaciärer över 1 km2

  (Glaciärkomplex räknade som en enhet)

  Namn Area (km2) Typ Massiv
  1. Stuorrajekna 12.07 Glaciärkomplex Sulitelma
  2. Salajekna 10.54+ Dalglaciär Sulitelma
  3. Ålmajalosjekna 9.41+ Glaciärkomplex Ålmajalos

  Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


  Sulitelmas glaciärer över 1 km2

  (Glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)

  Namn Area (km2) Typ Massiv
  1. Salajekna 10.54+ Dalglaciär Sulitelma
  2. Stuorrajekna 9.54 Platåglaciär Sulitelma
  3. Ålmajalosjekna 7.20+ Platåglaciär Ålmajalos
  4. Sierkajekna 2.21 Platåglaciär Ålmajalos
  5. Mietjerjekna 1.45 Platåglaciär Sulitelma

  Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


  Isfall i Sulitelma

  I svenska delen av Sulitelmaområdet finns det tre tydliga isfall; i Östra Stortoppsglaciären, i Westmans glaciär, och i Salajekna. Ett fjärde som fanns i Stuorrajekna har nu smält bort.

  Isfallet i Östra Stortoppsglaciären
  Isfallet i Östra Stortoppsglaciären
  Isfallet i Westmans glaciär
  Isfallet i Westmans glaciär
  Isfallet i Salajekna
  Isfallet i Salajekna

  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Föregående
  Padjelantas
  glaciärer
  Upp
  Sveriges
  glaciärer
  Nästa
  Sareks
  glaciärer
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
  Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.