Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Kierkevaremassivets
glaciärer
Upp
Sulitelmas
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Staikamassivets glaciärer

Staikamassivet från SO Staikamassivet från SO, 2 augusti 1991. (62 kB)

Staikamassivet är ett vidsträckt högfjällsmassiv mellan Tarradalen och Sartavagge, Kuravagge och Piteälvens dalgång i sydöstra Sulitelmafjällen. Den högsta toppen är Staika (1794 m). Massivet innehåller 1 glaciär.

Tabell över Staikamassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Staikajekna Nischglaciär 0.22 0.7 1400 1590 190
Totalt 0.22


1. Staikajekna

Staikajekna från SO Staikajekna från SO, 2 augusti 1991. (63 kB)

Staikajekna (0.22 km2) är en liten nischglaciär på östsidan av Staika.

Staikajekna från Ö Staikajekna från Ö, 3 augusti 1991. (124 kB)

Glaciären är i stort sett sprickfri, bortsett från glaciärsläppor (bergschrund).

Smältvattenssjön på Staikajekna Smältvattenssjön på Staikajekna, 3 augusti 1991. (55 kB)

Jåkken från glaciären tar sig fram underjordiskt genom de stora ändmoränerna, och en liten smältvattenssjö bildas ibland på nedersta delen av tungan.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Kierkevaremassivets
glaciärer
Upp
Sulitelmas
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.