Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Jeknaffomassivets
glaciärer
Upp
Sulitelmas
glaciärer
Nästa
Staikamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Kierkevaremassivets glaciärer

Kierkevaremassivet från N Kierkevaremassivet från N, 11 juli 1983. (60 kB)

Kierkevaremassivet är ett mindre högfjällsmassiv mellan Padjelantaleden och Viejevagge-Råvvejaure i östra Sulitelmafjällen. Den högsta toppen är Kierkevare (1639 m). Massivet innehåller 2 glaciärer.

Tabell över Kierkevaremassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Junkajekna Nischglaciär 0.06 0.4 1280 1495 215
2. Sivvajekna Nischglaciär 0.05 0.3 1345 1500 155
Totalt 0.11


1. Junkajekna

Junkajekna från N Junkajekna från N, 28 juli 1996. (49 kB)

Junkajekna (0.06 km2) är en mycket liten nischglaciär på nordsidan av Kierkevare.


2. Sivvajekna

Sivvajekna (0.05 km2) är en ännu något mindre nischglaciär norr om Sivvatjåkkå.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Jeknaffomassivets
glaciärer
Upp
Sulitelmas
glaciärer
Nästa
Staikamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.