Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Sulitelmamassivets
glaciärer
Upp
Sulitelmas
glaciärer
Nästa
Kierkevaremassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Jeknaffomassivets glaciärer

Jeknaffomassivet från S Jeknaffomassivet från S, 5 augusti 1991. (65 kB)

Jeknaffomassivet är en utpost av Sulitelma, ett kompakt högfjällsmassiv mellan Viejevagge-Råvvejaure och Kailavagge-Stalovagge, i västra Sulitelmafjällen. Den högsta toppen är Jeknaffo (1836 m). Massivet innehåller 3 glaciärer, och är intressant även ur botanisk synvinkel.

Tabell över Jeknaffomassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Nuortap Jeknaffojekna Platåglaciär 0.08 0.3 1560 1725 165
2. Kaska Jeknaffojekna Platåglaciär 0.13 0.5 1395 1655 260
3. Årjep Jeknaffojekna Platåglaciär 0.92 1.2 1255 1660 405
Totalt 1.13


1. Nuortap Jeknaffojekna

Nuortap Jeknaffojekna från N Nuortap Jeknaffojekna från N, 28 juli 1996. (55 kB)

Nuortap Jeknaffojekna (0.08 km2) är en liten platåglaciär på Jeknaffos östsida. Den är inte utsatt på fjällkartan.


2. Kaska Jeknaffojekna

Kaska Jeknaffojekna (0.13 km2) är en liten platåglaciär på östsidan av Jeknaffo. Den är eventuellt bara en dödis, och är inte utsatt på fjällkartan.


3. Årjep Jeknaffojekna

Årjep Jeknaffojekna (0.92 km2) är en medelstor platåglaciär på Jeknaffos sydsluttning.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Sulitelmamassivets
glaciärer
Upp
Sulitelmas
glaciärer
Nästa
Kierkevaremassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.