Startsida Början
Dokumentets
början
Upp
Sulitelmas
glaciärer
Nästa
Sulitelmamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Ålmajalosmassivets glaciärer

Ålmajalosmassivet från SO Ålmajalosmassivet från SO, 6 augusti 1991. (53 kB)

Ålmajalosmassivet är en stor högfjällsplatå med några högre toppar uppstickande. Det mesta av massivet ligger på svenskt område, mellan Tukijåkkå och Sårjåsjaure, norska gränsen och Virihaure. Den högsta toppen är Ålmajalostjåkkå (1667 m). Massivet innehåller 2 eller 3 glaciärer (beroende på hur man räknar), varav en mycket stor. På kartan används formen Ålmåi-, men den riktiga är Ålmajalos-.

Tabell över Ålmajalosmassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Ålmajalosjekna Glaciärkomplex 9.41+ 5.1 1060 1550 490
1a. varav Sierkajekna Platåglaciär 2.21 2.6 1100 1410 310
1b. varav Ålmajalosjekna Platåglaciär 7.20+ 2.9 1060 1550 490
2. Sårjåsjekna Platåglaciär 0.15+ 0.8 1050 1210 160
Totalt 9.56+

Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


1. Ålmajalosjekna

Ålmajalosjekna från Svenska Stortoppen Ålmajalosjekna från Svenska Stortoppen, 1 augusti 1996. (125 kB)

Ålmajalosjekna (9.41+ km2) är ett stort glaciärkomplex på östsidan av Ålmajalostjåkkå, som delas upp i isströmmarna Sierkajekna och egentliga Ålmajalosjekna. Lustigt nog har denna glaciär samma namn som dess mycket större norska granne i väster, Blåmannsisen. Denna väldiga platåglaciär heter nämligen också Ålmajalosjiegna på norska kartor. Eventuellt kan båda två ha suttit ihop för länge sedan. Den norska delen av denna glaciär är ytterst liten; tillsammans är arean 9.42 km2.

1a. Sierkajekna

Sierkajekna (2.21 km2) är en platåglaciär på östsidan av Sierkatjåkkå. Den är långsluttande, jämn, och troligen relativt sprickfri. Den övergår mot söder i Ålmajalosjekna.

1b. Ålmajalosjekna

Ålmajalosjekna från SO Ålmajalosjekna från SO, 30 juli 1996. (157 kB)

Ålmajalosjekna (7.20+ km2) är en stor platåglaciär öster om Ålmajalostjåkkå. Den har tidigare varit mycket större, en kraftig avsmältning under 1900-talet har reducerat den avsevärt, men ännu är den imponerande. Mot norr kommer man över på Sierkajekna, och även Sårjåsjekna var tidigare en del av Ålmajalosjekna.

Smältvattenbäck på Ålmajalosjekna Smältvattenbäck på Ålmajalosjekna, 30 juli 1996. (103 kB)

Glaciären verkar vara fattig på sprickor, men glaciärbrunnar förekommer. Längs östsidan har Ålmajalosjekna en mycket lång och hög sidomorän (punkt 1188). Det finns också många smältvattensbäckar på isen. Stereobild på smältvattenbäcken.


2. Sårjåsjekna

Sårjåsjekna (0.15+ km2) är en liten platåglaciär vid norska gränsen söder om Ålmajalostjåkkå. Tidigare satt den ihop med Ålmajalosjekna. Med den norska delen inräknad blir arean 0.90 km2.


Startsida Början
Dokumentets
början
Upp
Sulitelmas
glaciärer
Nästa
Sulitelmamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.