Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Luottomassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Pårtemassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Tsatsamassivets glaciärer

Tsatsamassivet från Ö Tsatsamassivet från Ö, 20 augusti 1994. (92 kB)

Tsatsamassivet är ett löst sammanhållet högfjällsmassiv mellan Njåtjosvagge och Tjuoltavagge-Puoites i södra Sarek. Den högsta toppen är Tsatsa (1852 m), och massivet delas upp i tre mindre partier av dalgången Låptåvagge och högslätten vid Mankitjårro. Massivet innehåller endast 2 glaciärer.

Tabell över Tsatsamassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Tsatsajekna Platåglaciär 0.18 0.5 1400 1510 110
2. Låptåjekna Nischglaciär 0.38 1.1 1205 1475 270
Totalt 0.56


1. Tsatsajekna

Tsatsajekna från Palkattjåkkå Tsatsajekna från Palkattjåkkå, 17 augusti 1994. (53 kB)

Tsatsajekna (0.18 km2) är en liten platåglaciär på Tsatsas sydöstsluttning. Den är inte utsatt på fjällkartan, men är otvivelaktigt en riktig glaciär, som dess stora ändmorän också visar.


2. Låptåjekna

Låptåjekna från Palkattjåkkå Låptåjekna från Palkattjåkkå, 17 augusti 1994. (42 kB)

Låptåjekna (0.38 km2) är en nischglaciär på fjället Låptåtjåkkåh. Den går ner i en liten sjö, och verkar vara i princip sprickfri.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Luottomassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Pårtemassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.