Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Äparmassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Luottomassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Skårkimassivets glaciärer

Skårkimassivet från SO Skårkimassivet från SO, 25 juli 1989. (48 kB)

Skårkimassivet är ett utsträckt högfjällsmassiv mellan Pastavagge och Rapadalen-Vassjavagge i östra Sarek. Den högsta toppen är Midtji Skårki (1842 m). Fyra dalar går in i massivet: genombrottsdalen Snavvavagge, och återvändsdalarna Jilavagge, Såbbevagge och Skaitatjvagge. Skårki innehåller 13 eller 14 glaciärer (beroende på hur man räknar).

Tabell över Skårkimassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Alep Såbbejekna Nischglaciär 0.34 0.8 1335 1540 205
2. Lulep Såbbejekna Dalglaciär 0.93 1.6 1165 1595 430
3. Pastaskaitatj-jekna Nischglaciär 0.28 0.8 1330 1625 295
4. Alep Pastajekna Glaciärkomplex 3.87 4.1 1090 1705 615
4a. varav Alep Pastajekna Dalglaciär 3.12 3.2 1090 1705 615
4b. varav Skårkijekna Dalglaciär 0.75 1.6 1290 1610 320
5. Svirjajekna Nischglaciär 0.45 1.4 1205 1565 360
6. Lulep Pastajekna Dalglaciär 1.61 2.7 1195 1715 520
7. Alep Vassjajekna Dalglaciär 1.62 2.3 1280 1725 445
8. Lulep Vassjajekna Dalglaciär 1.17 1.7 1395 1700 305
9. Alep Vassjalåptåjekna Nischglaciär 0.21 0.7 1430 1680 250
10. Lulep Vassjalåptåjekna Platåglaciär 0.20 0.5 1445 1660 215
11. Takarjekna Nischglaciär 0.13 0.4 1250 1415 165
12. Nuortap Vassjatjåkkåjekna Nischglaciär 0.60 1.1 1190 1540 250
13. Årjep Vassjatjåkkåjekna Nischglaciär 0.16 0.5 1355 1505 150
Totalt 11.57


1. Alep Såbbejekna

Alep Såbbejekna (0.34 km2) är en liten nischglaciär nedanför Såbbetjåkkå.


2. Lulep Såbbejekna

Lulep Såbbejekna från N Lulep Såbbejekna från N, 30 juli 1998. (66 kB)

Lulep Såbbejekna (0.93 km2) är en mindre dalglaciär längst in i Såbbevagge. Den tycks vara rätt sprickfri, men verkar ha blivit tjockare de sista åren. Östra delen av glaciärtungan är felritad på fjällkartan; den täcker i verkligheten hela dalgångens bredd.


3. Pastaskaitatj-jekna

Pastaskaitatj-jekna från Alep 
Pastajekna Pastaskaitatj-jekna från Alep Pastajekna, 31 juli 1998. (47 kB)

Pastaskaitatj-jekna (0.28 km2) är en mindre nischglaciär som hänger under Alep Pastaskaitatj. Den satt förr ihop med den stora Alep Pastajekna.


4. Alep Pastajekna

Alep Pastajekna (3.87 km2) är ett glaciärkomplex i Skårkimassivet med ett glaciärpass på 1495 m. Glaciären avrinner således åt två håll, i två isströmmar. Den egentliga Alep Pastajekna, som flyter ned åt norr, mot Pastavagge, och Skårkijekna, som välver sig mot söder och Rapadalen. Enligt Hamberg har lapparna fordom använt denna glaciär som genväg för rajden.

4a. Alep Pastajekna

Alep Pastajekna från N Alep Pastajekna från N, 13 augusti 1994. (113 kB)

Alep Pastajekna (3.12 km2) är en rätt stor dalglaciär, som rör sig ned mot vattendelaren i Pastavagge. Runt sekelskiftet 1900 blockerade den dalen, så att man var tvungen att ta sig över isen när man färdades genom dalgången. Västra delen av glaciärtungan är felritad på fjällkartan; den fyller hela sin dalgång. Den numera friliggande Pastaskaitatj-jekna satt förr ihop med Alep Pastajekna.

Alep Pastajeknas isfall Alep Pastajeknas isfall, 31 juli 1998. (58 kB)

Alep Pastajekna är relativt sprickfri, bortsett från i bassängen under Midtji Skårki. Där finns t.o.m. ett riktigt isfall.

Isgrottan i Alep Pastajekna Isgrottan i Alep Pastajekna, 14 augusti 1994. (42 kB)

Åtminstone sommaren 1994 fanns det en djup isgrotta i Alep Pastajekna. Den utgick från glaciärporten vid den västra jåkken och sträckte sig ca 30 m inåt isen.

Alep Pastajeknas glaciärpass från S Alep Pastajeknas glaciärpass från S, 31 juli 1998. (48 kB)

Glaciärpasset mot Skårkijekna ligger på omkring 1495 m.

4b. Skårkijekna

Skårkijekna från S Skårkijekna från S, 31 juli 1998. (77 kB)

Skårkijekna (0.75 km2) är den mindre, sydgående tungan. Den är relativt sprickfri förutom några sprickor i själva välvningen. Passhöjden mot Alep Pastajekna är ca 1495 m.


5. Svirjajekna

Svirjajekna från SO Svirjajekna från SO, 31 juli 1998. (56 kB)

Svirjajekna (0.45 km2) är en avlång nischglaciär öster om Stuor-Skårki, som tycks vara fattig på sprickor.


6. Lulep Pastajekna

Lulep Pastajekna (1.61 km2) är en mindre dalglaciär öster om Pastatjåkkå. Den är källan till Lulep Pastajåkkå.


7. Alep Vassjajekna

Alep Vassjajekna från S Alep Vassjajekna från S, 31 juli 1998. (43 kB)

Alep Vassjajekna (1.62 km2) är en kort dalglaciär söder om Unna Skårki. Den ger upphov till bäcken Alep Vassjajåkåtj, och verkar vara hyfsat sprickfri.


8. Lulep Vassjajekna

Lulep Vassjajekna från N Lulep Vassjajekna från N, 28 juli 1998. (50 kB)

Lulep Vassjajekna (1.17 km2) är en sammansatt dalglaciär överst i Skaitatjvagge.


9. Alep Vassjalåptåjekna

Alep Vassjalåptåjekna (0.21 km2) är en liten nischglaciär på sydsidan av Vassja.


10. Lulep Vassjalåptåjekna

Lulep Vassjalåptåjekna (0.20 km2) är en liten platåglaciär på södra sidan av Vassja. Den är inte utsatt på fjällkartan, och är eventuellt bara en dödis.


11. Takarjekna

Takarjekna (0.13 km2) är en mycket liten nischglaciär på nordsidan av Vassjatjåkkå. Den går ned i en liten sjö.


12. Nuortap Vassjatjåkkåjekna

Nuortap Vassjatjåkkåjekna (0.60 km2) är en nischglaciär på östra sidan av Vassjatjåkkå.


13. Årjep Vassjatjåkkåjekna

Årjep Vassjatjåkkåjekna (0.16 km2) är en liten nischglaciär på Vassjatjåkkås östsida. Denna glaciär är inte utsatt på fjällkartan.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Äparmassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Luottomassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.