Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Sarektjåkkåmassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Lanjekmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Skanamassivets glaciärer

Skanamassivet från Ö Skanamassivet från Ö, 28 juli 1998. (47 kB)

Skanamassivet är ett rätt högt, men runt fjällmassiv mellan Kukkesvagge-Lietjitjaure och Akkajaure i norra Sarek. Den högsta toppen är Skanatjåkkå (1767 m). I norra delen korsas massivet av dalen Vuoskelvagge. Skanamassivet innehåller 3 glaciärer.

Tabell över Skanamassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Alep Skanajekna Platåglaciär 0.13 0.5 1485 1620 135
2. Lulep Skanajekna Platåglaciär 0.94 1.5 1350 1590 240
3. Kiebnatj-jekna Nischglaciär 0.11 0.5 1280 1495 215
Totalt 1.18


1. Alep Skanajekna

Alep Skanajekna (0.13 km2) är en liten platåglaciär (eller dödis) på Skanatjåkkås sydsluttning. Den är inte utsatt på fjällkartan.


2. Lulep Skanajekna

Alep och Lulep Skanajekna från Ö Alep och Lulep Skanajekna från Ö, 28 juli 1998. (44 kB)

Lulep Skanajekna (0.94 km2) är en hyfsat stor platåglaciär på sydöstsluttningen av Skanatjåkkå. Den går ned i en liten sjö och har stora (antagligen isfyllda) ändmoräner.


3. Kiebnatj-jekna

Kiebnatj-jekna (0.11 km2) är en liten nischglaciär i den djupa nischen Kiebnatjkåppe på nordsidan av Skanatjåkkå. Inte heller denna glaciär är utsatt på fjällkartan.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Sarektjåkkåmassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Lanjekmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.