Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Sulitelmas
glaciärer
Upp
Sveriges
glaciärer
Nästa
Arjeplogfjällens
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Sareks glaciärer

Sarektjåkkåmassivet från SV Sarektjåkkåmassivet från SV, 22 juli 1989. (91 kB)

Sarek är Sveriges största högfjällsområde. Det ligger mellan Stora och Lilla Lule Älv i Norrbottens län (Lappland). I väster gränsar området till Padjelanta och i öster till lågfjällsplatån Ultevis. Den högsta toppen är Sarektjåkkå (2089 m), Sveriges näst högsta berg, och det finns ytterligare 7 toppar över 2000 m, omkring 35 1900-meterstoppar, och ca 55 1800-meterstoppar.

Av Sareks 14 högfjällsmassiv innehåller 13 stycken 122-141 glaciärer (det fjortonde, Tarrekaise, saknar glaciärer). Den första siffran gäller om man räknar glaciärkomplex som en glaciär, och den senare om man räknar isströmmarna inom komplexen som enskilda glaciärer. Den totala glaciärarealen är 165.31 km2, vilket är hela 55.7 % av den istäckta ytan i Sverige.

Sarek innehåller 11 glaciärkomplex, 25 (43) dalglaciärer, 64 (67) nischglaciärer, och 22 (31) platåglaciärer (siffrorna inom parentes med glaciärkomplexen uppdelade). Glaciärkomplexens area varierar mellan 1.95 och 17.38 km2, dalglaciärerna mellan 0.64 och 11.17, nischglaciärerna mellan 0.05 och 1.27, och platåglaciärerna slutligen mellan 0.12 och 7.44 km2.

Innehåll

 • Sareks glaciärer, ordnade efter massiv


 • Tabell över Sareks glaciärer över 1 km2 (glaciärkomplex räknade som en enhet)


 • Tabell över Sareks glaciärer över 1 km2 (glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)

 • Isfall i Sarek


 • Vindkanaler i Sarek

 • (För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)


  Sareks glaciärer, ordnade efter massiv

  Akkamassivet
  Akkamassivet
  Kisurismassivet
  Kisurismassivet
  Ruotesmassivet
  Ruotesmassivet
  Sarektjåkkåmassivet
  Sarektjåkkåmassivet
  Skanamassivet
  Skanamassivet
  Lanjekmassivet
  Lanjekmassivet
  Ålkatjmassivet
  Ålkatjmassivet
  Äparmassivet
  Äparmassivet
  Skårkimassivet
  Skårkimassivet
  Luottomassivet
  Luottomassivet
  Tsatsamassivet
  Tsatsamassivet
  Pårtemassivet
  Pårtemassivet
  Piellorieppemassivet
  Piellorieppemassivet


  Sareks glaciärer över 1 km2

  (Glaciärkomplex räknade som en enhet)

  Namn Area (km2) Typ Massiv
  1. Ålkatj-jekna 17.38 Glaciärkomplex Ålkatj
  2. Mikkajekna 11.49 Glaciärkomplex Sarektjåkkå
  3. Pårtejekna 11.17 Dalglaciär Pårte
  4. Suottasjekna 8.24 Glaciärkomplex Sarektjåkkå
  5. Årjep Ruotesjekna 8.13 Glaciärkomplex Ruotes
  6. Luottojekna 7.60 Glaciärkomplex Luotto
  7. Akkajekna 7.22 Glaciärkomplex Ålkatj
  8. Årjep Sarekjekna 4.90 Dalglaciär Sarektjåkkå
  9. Vartasjekna 4.88 Glaciärkomplex Sarektjåkkå
  10. Alep Pastajekna 3.87 Glaciärkomplex Skårki
  11. Ritajekna 3.73 Glaciärkomplex Ålkatj
  12. Ruopsokjekna 3.58 Dalglaciär Äpar
  13. Vattendelarglaciären 3.41 Glaciärkomplex Lanjek
  14. Vuoinesjekna 3.20 Dalglaciär Sarektjåkkå
  15. Tjågnårisjekna 3.00 Dalglaciär Sarektjåkkå
  16. Palkatjekna 2.82 Dalglaciär Pårte
  17. Hambergs glaciär 2.54 Dalglaciär Akka
  18. Kaska Sarekjekna 2.53 Dalglaciär Sarektjåkkå
  19. Äparjekna 2.26 Dalglaciär Äpar
  20. Alep Ruotesjekna 1.95 Glaciärkomplex Ruotes
  21. Pierikjekna 1.90 Dalglaciär Äpar
  22. Lanjekjekna 1.76 Dalglaciär Lanjek
  23. Alep Vassjajekna 1.62 Dalglaciär Skårki
  24. Lulep Pastajekna 1.61 Dalglaciär Skårki
  25. Niakjekna 1.60 Dalglaciär Sarektjåkkå
  26. Sarvajekna 1.54 Dalglaciär Sarektjåkkå
  27. Hyllglaciären 1.41 Dalglaciär Akka
  28. Kassajekna 1.39 Dalglaciär Sarektjåkkå
  29. Stuolojekna 1.34 Dalglaciär Piellorieppe
  30. Såltajekna 1.27 Nischglaciär Sarektjåkkå
  31. Lulep Vassjajekna 1.17 Dalglaciär Skårki


  Sareks glaciärer över 1 km2

  (Glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)

  Namn Area (km2) Typ Massiv
  1. Pårtejekna 11.17 Dalglaciär Pårte
  2. Suottasjekna 8.06 Dalglaciär Sarektjåkkå
  3. Årjep Ålkatj-jekna 7.44 Platåglaciär Ålkatj
  4. Mikkajekna 7.31 Dalglaciär Sarektjåkkå
  5. Jåkåtjkaskajekna 7.18 Platåglaciär Ålkatj
  6. Årjep Ruotesjekna 5.91 Dalglaciär Ruotes
  7. Årjep Sarekjekna 4.90 Dalglaciär Sarektjåkkå
  8. Vartasjekna 3.72 Dalglaciär Sarektjåkkå
  9. Alep Sarekjekna 3.69 Dalglaciär Sarektjåkkå
  10. Ruopsokjekna 3.58 Dalglaciär Äpar
  11. Nuortap Luottojekna 3.27 Dalglaciär Luotto
  12. Årjep Akkajekna 3.22 Dalglaciär Ålkatj
  13. Vuoinesjekna 3.20 Dalglaciär Sarektjåkkå
  14. Ritajekna 3.14 Dalglaciär Ålkatj
  15. Alep Pastajekna 3.12 Dalglaciär Skårki
  16. Nuortap Akkajekna 3.05 Dalglaciär Ålkatj
  17. Tjågnårisjekna 3.00 Dalglaciär Sarektjåkkå
  18. Palkatjekna 2.82 Dalglaciär Pårte
  19. Hambergs glaciär 2.54 Dalglaciär Akka
  20. Kaska Sarekjekna 2.53 Dalglaciär Sarektjåkkå
  21. Äparjekna 2.26 Dalglaciär Äpar
  22. Västra Svenonius glaciär 2.11 Dalglaciär Luotto
  23. Östra Vattendelarglaciären 2.10 Dalglaciär Lanjek
  24. Sjelmajekna 1.99 Dalglaciär Ruotes
  25. Pierikjekna 1.90 Dalglaciär Äpar
  26. Kanalbergsglaciären 1.89 Platåglaciär Ålkatj
  27. Lanjekjekna 1.76 Dalglaciär Lanjek
  28. Alep Vassjajekna 1.62 Dalglaciär Skårki
  29. Lulep Pastajekna 1.61 Dalglaciär Skårki
  30. Niakjekna 1.60 Dalglaciär Sarektjåkkå
  31. Sarvajekna 1.54 Dalglaciär Sarektjåkkå
  32. Hyllglaciären 1.41 Dalglaciär Akka
  33. Kassajekna 1.39 Dalglaciär Sarektjåkkå
  34. Stuolojekna 1.34 Dalglaciär Piellorieppe
  35. Västra Vattendelarglaciären 1.31 Dalglaciär Lanjek
  36. Såltajekna 1.27 Nischglaciär Sarektjåkkå
  37. Årjep Luottojekna 1.23 Platåglaciär Luotto
  38. Lulep Vassjajekna 1.17 Dalglaciär Skårki
  39. Kavajekna 1.16 Dalglaciär Sarektjåkkå
  40. Lulep Ruotesjekna 1.08 Platåglaciär Ruotes


  Isfall i Sarek

  Glaciärerna i Sarek är i genomsnitt något mindre branta än de i Kebnekaise. Detta får till följd att de i allmänhet också är mindre uppspruckna. Fyra tydliga isfall finns emellertid (plus några gränsfall); i Suottasjekna, Såltajekna, Alep Pastajekna, och Svenonius glaciär.

  Isfallet i Suottasjekna
  Isfallet i Suottasjekna
  Isfallet i Såltajekna
  Isfallet i Såltajekna
  Isfallet i Alep Pastajekna
  Isfallet i Alep Pastajekna
  Isfallet i Svenonius glaciär
  Isfallet i Svenonius glaciär

  Vindkanaler i Sarek

  En vindkanal är en avrundad ränna i isen, ofta flera tiotals meter djup och många hundra meter lång, som ibland förekommer på glaciärer intill en bergvägg. De bildas genom virvlar i luften som uppkommer där vid starka vindar. Dessa "gröper ur" isen på två sätt; dels lägger sig inte mycket snö där på vintern, och dels smälter extra mycket is just där av varma vindvirvlar under sommaren. I Sarek finns åtminstone 7 vindkanaler:

  Glaciär med
  vindkanal
  Vindkanalens
  längd (m)
  Vindkanalens
  djup (m)
  Mikkajekna70035
  Alep Sarekjekna80025
  Akkajekna90035
  Årjep Ålkatj-jekna40025
  Pierikpaktejekna20025
  Svenonius glaciär130040
  Pårtejekna80020


  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Föregående
  Sulitelmas
  glaciärer
  Upp
  Sveriges
  glaciärer
  Nästa
  Arjeplogfjällens
  glaciärer
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
  Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.