Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Kisurismassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Sarektjåkkåmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Ruotesmassivets glaciärer

Ruotesmassivet från SO Ruotesmassivet från SO, 30 juli 1998. (53 kB)

Ruotesmassivet är ett högfjällsmassiv mellan Kuopervagge och Ruotesvagge-Sierkavagge i norra Sarek. Topparna är något mjukare utformade än i resten av Sarek, och den högsta är Skarjatjåkkå (1804 m). Massivet korsas av dalen Påisavagge. Ruotesmassivet innehåller 10 till 13 glaciärer (beroende på hur man räknar).

Tabell över Ruotesmassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Alep Låutakjekna Platåglaciär 0.13 0.3 1220 1320 100
2. Lulep Låutakjekna Platåglaciär 0.39 0.4 1140 1300 160
3. Alep Ruotesjekna Glaciärkomplex 1.95 2.7 1065 1500 435
3a. varav Alep Ruotesjekna Platåglaciär 0.87 1.1 1325 1500 175
3b. varav Lulep Ruotesjekna Platåglaciär 1.08 2.1 1065 1500 435
4. Årjep Ruotesjekna Glaciärkomplex 8.13 5.6 1005 1705 700
4a. varav Årjep Ruotesjekna Dalglaciär 5.91 4.7 1005 1600 595
4b. varav Sjelmajekna Dalglaciär 1.99 2.3 1140 1685 545
4c. varav Sjelmatjåkkåjekna Platåglaciär 0.23 0.6 1520 1705 185
5. Kuoperjekna Nischglaciär 0.73 1.2 1170 1495 325
6. Alep_Kaskatjåkkåjekna Nischglaciär 0.52 1.1 1265 1700 435
7. Lulep_Kaskatjåkkåjekna Nischglaciär 0.69 1.4 1250 1740 490
8. Alep Skarjajekna Platåglaciär 0.51 0.7 1560 1735 175
9. Lulep Skarjajekna Nischglaciär 0.26 0.8 1180 1450 270
10. Påisajekna Nischglaciär 0.57 1.1 1390 1670 280
Totalt 13.88


1. Alep Låutakjekna

Alep Låutakjekna (0.13 km2) är en liten platåglaciär (eventuellt dödis) norr om Låutaktjåkkå. Glaciären är inte utsatt på fjällkartan.


2. Lulep Låutakjekna

Lulep Låutakjekna (0.39 km2) är en platåglaciär som inte är utsatt på fjällkartan. Den ligger norr om Låutaktjåkkå, och har en betydande ändmorän.


3. Alep Ruotesjekna

Alep Ruotesjekna (1.95 km2) är ett platåglaciär-komplex nordväst om Ruotestjåkkå. Glaciären var tidigare under nittonhundratalet sammanhängande med Årjep Ruotesjekna både väster och öster om Ruotestjåkkå, som då alltså var en nunatak. Glaciären delas upp i två delar: den egentliga Alep Ruotesjekna åt väster och Lulep Ruotesjekna åt öster. Isen är troligen fattig på sprickor.

3a. Alep Ruotesjekna

Alep Ruotesjekna (0.87 km2) är den västgående tungan av platåglaciären.

3b. Lulep Ruotesjekna

Lulep Ruotesjekna (1.08 km2) är den östra delen av platåglaciären.


4. Årjep Ruotesjekna

Årjep Ruotesjekna (8.13 km2) är ett rätt stort dalglaciär-komplex, som delas upp i Årjep Ruotesjekna, Sjelmajekna, och Sjelmatjåkkåjekna. Komplexet satt vid sekelskiftet 1900 ihop med Alep Ruotesjekna längre västerut, med Ruotestjåkkå som en nunatak.

4a. Årjep Ruotesjekna

Årjep och Alep Ruotesjekna från N Årjep och Alep Ruotesjekna från N, 20 juli 1989. (112 kB)

Årjep Ruotesjekna (5.91 km2), en stor dalglaciär, är den största delen av komplexet. Den är relativt sprickfri, även om en del sprickor förekommer i de övre delarna, och erbjuder två pass: ett glaciärpass över till Sjelmajekna på 1510 m och ett pass västerut söder om Ruotestjåkkå på ca 1530 m. Östra delen av glaciärtungan är felritad på fjällkartan. En flera hundra år gammal ackja (en lapsk släde) smälte fram ur Årjep Ruotesjekna i slutet av 1960-talet.

4b. Sjelmajekna

Sjelmajekna från Axel Hambergs Topp Sjelmajekna från Axel Hambergs Topp, 3 augusti 1998. (55 kB)

Sjelmajekna (1.99 km2) är en medelstor dalglaciär på sydsidan av Ruotesmassivet. I sina övre delar är den ganska rik på sprickor, och sitter ihop med Årjep Ruotesjekna via ett glaciärpass (1510 m).

4c. Sjelmatjåkkåjekna

Sjelmatjåkkåjekna (0.23 km2) är en liten platåglaciär på Sjelmatjåkkås sydsida. Den är inte utsatt på fjällkartan.


5. Kuoperjekna

Kuoperjekna (0.73 km2) är en rätt stor nischglaciär öster om Kuoper.


6. Alep Kaskatjåkkåjekna

Alep Kaskatjåkkåjekna (0.52 km2) är en nischglaciär i Påisavagge norr om Kaskatjåkkå. Den var tidigare sammanhängande med Lulep Kaskatjåkkåjekna.


7. Lulep Kaskatjåkkåjekna

Lulep Kaskatjåkkåjekna (0.69 km2) är en nischglaciär i Påisavagge norr om Skarjatjåkkå. För inte så länge sedan satt den ihop med Alep Kaskatjåkkåjekna.


8. Alep Skarjajekna

Alep Skarjajekna (0.51 km2) är en platåglaciär på sydsidan av Skarjatjåkkå.


9. Lulep Skarjajekna

Lulep Skarjajekna från SO Lulep Skarjajekna från SO, 4 augusti 1998. (43 kB)

Lulep Skarjajekna (0.26 km2) är en liten nischglaciär på östsidan av Skarjatjåkkå. Den verkar vara hyfsat fattig på sprickor.


10. Påisajekna

Påisajekna (0.57 km2) är en nischglaciär på nordsidan av Påisatjåkkå.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Kisurismassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Sarektjåkkåmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.