Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Pårtemassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Piellorieppemassivets glaciärer

Piellorieppemassivet från Ö Piellorieppemassivet från Ö, 1 augusti 1998. (69 kB)

Piellorieppemassivet är ett uppsplittrat högfjällsmassiv mellan Sarvesvagge-Rapadalen och Lullihavagge-Kåtokvagge. Den högsta toppen är Kåtokkaskatjåkkå (1978 m). I västra delen av massivet finns ett antal höga tvärdalar: Lullihavagge, Kaskasvagge, och Kaskavagge, medan Stuolovagge och Jeknavagge är återvändsdalar. Piellorieppemassivet innehåller 10 glaciärer, men de är alla ganska små.

Tabell över Piellorieppemassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Skaitejekna Nischglaciär 0.19 0.6 1445 1705 260
2. Stuolotjåkkåjekna Platåglaciär 0.36 0.9 1570 1725 155
3. Stuolojekna Dalglaciär 1.34 2.2 1125 1580 455
4. Kåtokkaskajekna Nischglaciär 0.39 0.9 1465 1815 350
5. Årjep Kåtokjekna Nischglaciär 0.12 0.6 1450 1690 240
6. Kaska Kåtokjekna Nischglaciär 0.13 0.6 1505 1800 295
7. Nuortap Kåtokjekna Dalglaciär 0.69 1.2 1150 1565 415
8. Årjep Piellojekna Platåglaciär 0.18 0.7 1540 1820 280
9. Lulep Piellojekna Nischglaciär 0.19 0.6 1125 1450 325
10. Alep Piellojekna Nischglaciär 0.20 0.6 1160 1410 250
Totalt 3.79


1. Skaitejekna

Skaitejekna (0.19 km2) är en liten nischglaciär under Skaitetjåkkås topp.


2. Stuolotjåkkåjekna

Stuolotjåkkåjekna (0.36 km2) är en platåglaciär nedanför Stuolotjåkkås toppar.


3. Stuolojekna

Stuolojekna från N Stuolojekna från N, 2 augusti 1998. (52 kB)

Stuolojekna (1.34 km2) är den största glaciären i massivet, och ligger norr om Kåtokkaskatjåkkå. Den är en medelstor dalglaciär, och innehåller ett par sprickområden. En passövergång till Nuortap Kåtokjekna på 1545 m finns invid glaciärens övre delar, liksom också en mot Jeknavagge på ca 1550 m. Från nedre delen av glaciären går det att komma över till Rapadalen genom ett pass på 1410 m.


4. Kåtokkaskajekna

Kåtokkaskajekna från S Kåtokkaskajekna från S, 24 juli 1989. (65 kB)

Kåtokkaskajekna (0.39 km2) är en nischglaciär söder om Kåtokkaskatjåkkå.


5. Årjep Kåtokjekna

Årjep Kåtokjekna (0.12 km2) är en mycket liten nischglaciär söder om Kåtoktjåkkås sydtopp.


6. Kaska Kåtokjekna

Kaska Kåtokjekna från NO Kaska Kåtokjekna från NO, 1 augusti 1998. (59 kB)

Kaska Kåtokjekna (0.13 km2) är en pytteliten nischglaciär öster om Kåtoktjåkkå.


7. Nuortap Kåtokjekna

Nuortap Kåtokjekna (0.69 km2), en liten dalglaciär norr om Kåtoktjåkkå, verkar vara i stort sett sprickfri. Ett pass över till Stuolojekna på 1545 m ligger väster om glaciären.


8. Årjep Piellojekna

Årjep Piellojekna (0.18 km2) är en liten platåglaciär uppe på Piellorieppe Östkam. Den är inte utsatt på fjällkartan.


9. Lulep Piellojekna

Lulep Piellojekna från Ö Lulep Piellojekna från Ö, 31 juli 1998. (50 kB)

Lulep Piellojekna (0.19 km2), en liten nischglaciär, ligger i en djup nisch under Piellorieppe.


10. Alep Piellojekna

Alep Piellojekna (0.20 km2) är en liten nischglaciär norr om Glaciärtoppen.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Pårtemassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.