Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Skårkimassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Tsatsamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Luottomassivets glaciärer

Luottomassivet från SO Luottomassivet från SO, 18 augusti 1994. (84 kB)

Luottomassivet är ett högfjällsmassiv mellan Sarvesvagge, Njåtjosvagge, och Luottolako i södra Sarek. Den högsta toppen är Ryggåsberget (1946 m), och massivet delas av de höglänta tvärdalarna Luottovagge-Jeknavagge och Tjågnårisvagge. Massivet innehåller 5-8 glaciärer (beroende på hur man räknar).

Tabell över Luottomassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Alep Luottojekna Nischglaciär 0.34 0.9 1310 1700 390
2. Luottojekna Glaciärkomplex 7.60 4.6 1080 1890 810
2a. varav Nuortap Luottojekna Dalglaciär 3.27 3.6 1080 1725 645
2b. varav Årjep Luottojekna Platåglaciär 1.23 2.2 1350 1835 485
2c. varav Östra Svenonius glaciär Platåglaciär 0.99 2.3 1275 1890 615
2d. varav Västra Svenonius glaciär Dalglaciär 2.11 2.5 1255 1760 505
3. Nuortap Tjäkkokjekna Nischglaciär 0.48 1.0 1300 1615 315
4. Årjep Tjäkkokjekna Platåglaciär 0.54 1.1 1425 1760 335
5. Lulep Tjäkkokjekna Nischglaciär 0.20 0.5 1235 1450 215
Totalt 9.16


1. Alep Luottojekna

Alep Luottojekna (0.34 km2) är en nischglaciär på nordsidan av Svenonius toppar. Den är rätt brant och har en del sprickor.


2. Luottojekna

Luottojekna (7.60 km2) är det sammanhängande (även om det inte är utsatt så på fjällkartan) isområde som omger Ryggåsberget, inte som en nunatak, men nästan. Det delas upp i fyra isströmmar: Nuortap Luottojekna, Årjep Luottojekna, Östra Svenonius glaciär, och Västra Svenonius glaciär.

2a. Nuortap Luottojekna

Nuortap Luottojekna (3.27 km2) är den största delen av komplexet, en dalglaciär som flyter ned mot Sarvesvagge. Öster om Ryggåsberget kan man ta sig över till Årjep Luottojekna via glaciärpasset där (1560 m). Även väster om detta berg kan man ta sig över en låg kam till Västra Svenonius glaciär, här på ca 1655 m höjd. Nuortap Luottojekna har ganska betydande sprickområden. En isfri sträng mellan Ryggåsberget och Luottotjåkkå är utsatt på fjällkartan, men i själva verket finns ingen sådan.

2b. Årjep Luottojekna

Årjep Luottojekna från Lullihatjåkkå Årjep Luottojekna från Lullihatjåkkå, 16 augusti 1994. (52 kB)

Årjep Luottojekna (1.23 km2) är en platåglaciär öster om Ryggåsberget. Ett glaciärpass på 1560 m leder över till Nuortap Luottojekna, och glaciären sitter också ihop med Östra Svenonius glaciär åt sydväst. Isen verkar vara fattig på sprickor.

2c. Östra Svenonius glaciär

Svenonius glaciär från 
Palkattjåkkå Svenonius glaciär från Palkattjåkkå, 17 augusti 1994. (52 kB)

Östra Svenonius glaciär (0.99 km2) är den mindre delen av glaciären uppkallad efter geologen Fredrik Svenonius. Det är en platåglaciär, och den hänger ihop både med Årjep Luottojekna i norr och Västra Svenonius glaciär i väster. Den tycks vara i princip sprickfri.

2d. Västra Svenonius glaciär

Västra Svenonius glaciär från SV Västra Svenonius glaciär från SV, 19 augusti 1994. (220 kB)

Västra Svenonius glaciär (2.11 km2) är en dalglaciär mellan Jeknatjåkkå och Ryggåsberget. En passövergång till nedre Jeknavagge finns i de övre delarna på ca 1570 m, och en annan över en låg kam (1655 m) till Nuortap Luottojekna. I de östra delarna hänger den ihop med Östra Svenonius glaciär. Längs sydvästsidan av Ryggåsberget uppvisar Svenonius glaciär också Sveriges längsta vindkanal, hela 1300 m lång och 40 m djup.

Västra Svenonius glaciär från SO Västra Svenonius glaciär från SO, 19 augusti 1994. (254 kB)

Svenonius glaciär är en ganska sprickig glaciär, i synnerhet ner mot tungan, där det bildas ett riktigt isfall.

Isfallet i Västra Svenonius glaciär Isfallet i Västra Svenonius glaciär, 19 augusti 1994. (66 kB)

Isfallet i Svenonius glaciär är mycket spektakulärt; isen både rasar brant nedåt och vrids runt på samma gång, och splittras upp till vassa istorn.


3. Nuortap Tjäkkokjekna

Nuortap Tjäkkokjekna från Ö Nuortap Tjäkkokjekna från Ö, 19 augusti 1994. (57 kB)

Nuortap Tjäkkokjekna (0.48 km2) är en medelstor nischglaciär öster om Tjäkkok i Jeknavagge. Den verkar vara rätt tjock för sin storlek, och uppvisar en del sprickor.


4. Årjep Tjäkkokjekna

Årjep Tjäkkokjekna (0.54 km2) är en platåglaciär på Tjäkkoks östsluttning.


5. Lulep Tjäkkokjekna

Lulep Tjäkkokjekna från Ö Lulep Tjäkkokjekna från Ö, 19 augusti 1994. (57 kB)

Lulep Tjäkkokjekna (0.20 km2) är en liten nischglaciär på Tjäkkoks östsida, ovanför Luottovagge. Den har minskat mycket, men har ännu ett antal sprickor.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Skårkimassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Tsatsamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.