Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Skanamassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Ålkatjmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Lanjekmassivets glaciärer

Lanjekmassivet från Ö Lanjekmassivet från Ö, 22 juli 1989. (88 kB)

Lanjekmassivet är ett fästningsliknande högfjällsmassiv i västra Sarek, mellan Kuopervagge och Alkavagge. Den högsta toppen är Lanjektjåkkå, med sin permanenta snömössa (1840 m). Dalarna Skaitatjvagge och Nasasvagge korsar massivet. Lanjekmassivet innehåller 7 eller 8 glaciärer (beroende på hur man räknar).

Tabell över Lanjekmassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Lanjekjekna Dalglaciär 1.76 2.8 1210 1830 620
2. Alep Lanjektjåkkåjekna Nischglaciär 0.24 0.8 1255 1570 315
3. Lulep Lanjektjåkkåjekna Nischglaciär 0.39 1.1 1125 1635 410
4. Årjep Lanjektjåkkåjekna Nischglaciär 0.67 1.2 1330 1675 345
5. Vattendelarglaciären Glaciärkomplex 3.41 3.1 1035 1540 505
5a. varav Västra Vattendelarglaciären Dalglaciär 1.31 1.7 1300 1540 240
5b. varav Östra Vattendelarglaciären Dalglaciär 2.10 2.7 1035 1530 495
6. Härrapaktejekna Platåglaciär 0.27 0.5 1570 1665 95
7. Kuoperskaitejekna Nischglaciär 0.44 1.0 1200 1600 400
Totalt 7.18


1. Lanjekjekna

Lanjekjekna från SV Lanjekjekna från SV, 11 juli 1983. (48 kB)

Lanjekjekna (1.76 km2) är en västvänd dalglaciär, som skickar en snötunga ända upp på Lanjektjåkkås topp. Glaciären är veterligen relativt sprickfri.


2. Alep Lanjektjåkkåjekna

Alep Lanjektjåkkåjekna (0.24 km2) är en liten nischglaciär på Lanjektjåkkås nordsida.


3. Lulep Lanjektjåkkåjekna

Lulep Lanjektjåkkåjekna (0.39 km2), en nischglaciär på Lanjekmassivets nordsida, ligger mellan Lanjektjåkkå och Vattendelartoppen.


4. Årjep Lanjektjåkkåjekna

Årjep Lanjektjåkkåjekna (0.67 km2) är en hyfsat stor nischglaciär på Lanjektjåkkås sydsida. Den har ett sprickområde i mellersta delen.


5. Vattendelarglaciären

Vattendelarglaciären (3.41 km2) är Lanjekmassivets största glaciär, en dalglaciär som skär rätt genom massivet, med två tungor. Den delas logiskt nog upp i Västra Vattendelarglaciären och Östra Vattendelarglaciären.

5a. Västra Vattendelarglaciären

Västra Vattendelarglaciären (1.31 km2) är den mindre delen av komplexet. Dalglaciären tycks vara hyfsat sprickfri. Ett glaciärpass på 1435 m leder över till Östra Vattendelarglaciären.

5b. Östra Vattendelarglaciären

Östra Vattendelarglaciären (2.10 km2) är den större delen av dalglaciärkomplexet, som hänger ihop med Västra Vattendelarglaciären via ett glaciärpass (1435 m). Glaciären är relativt sprickfri, förutom vid klipptröskeln vid passpunkten. Strax norr om den finns en nunatak, som av någon orsak utelämnats på fjällkartan. Inte heller kanterna på glaciären är korrekt utsatta överallt.


6. Härrapaktejekna

Härrapaktejekna (0.27 km2) är en mindre platåglaciär på Härrapaktes östsida.


7. Kuoperskaitejekna

Kuoperskaitejekna (0.44 km2) är en nischglaciär på nordsidan av Kuoperskaite.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Skanamassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Ålkatjmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.