Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Ålkatjmassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Skårkimassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Äparmassivets glaciärer

Äparmassivet från NO Äparmassivet från NO, 28 juli 1998. (39 kB)

Äparmassivet är ett kompakt högfjällsmassiv mellan Pastavagge och Pierikjaure-Lietjitjaure i östra Sarek, som innhåller ett antal för svenska förhållanden mycket vassa toppar. De högsta topparna är Äpartjåkkå och Ruopsoktjåkkå (båda 1914 m). Äparmassivet innehåller 10 glaciärer, varav de tre stora samtliga är riktade mot norr.

Tabell över Äparmassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Pierikpaktejekna Nischglaciär 0.26 0.9 1170 1475 305
2. Pierikjekna Dalglaciär 1.90 2.4 1155 1630 485
3. Nilas glaciär Nischglaciär 0.27 0.8 1340 1655 315
4. Mellantoppsglaciären Nischglaciär 0.45 1.2 1370 1690 320
5. Äparjekna Dalglaciär 2.26 3.4 1170 1785 615
6. Ruopsokjekna Dalglaciär 3.58 4.1 1145 1790 645
7. Ruopsokpaktejekna Nischglaciär 0.64 1.2 1275 1655 380
8. Alep Ruopsoktjåkkåjekna Nischglaciär 0.63 1.4 1320 1805 485
9. Lulep Ruopsoktjåkkåjekna Nischglaciär 0.76 1.8 1340 1840 500
10. Nuortap Ruopsoktjåkkåjekna Nischglaciär 0.14 0.7 1540 1745 205
Totalt 10.89


1. Pierikpaktejekna

Pierikpaktejekna från N Pierikpaktejekna från N, 5 augusti 1998. (40 kB)

Pierikpaktejekna (0.26 km2) är en liten nischglaciär nedanför Pierikpakte. Vid sekelskiftet 1900 satt den ihop med den större Pierikjekna. Den tycks inte ha så mycket sprickor, men uppvisar en vindkanal 200 m lång och 25 m djup. Även om glaciären är liten löper den knappast någon risk att försvinna, eftersom den tycks vara rätt mäktig för sin storlek. De senaste årens snööverskott kan här ha spelat en viss roll.


2. Pierikjekna

Pierikjekna från N Pierikjekna från N, 5 augusti 1998. (69 kB)

Pierikjekna (1.90 km2) är den västligaste av de tre större dalglaciärerna på Äparmassivets nordsida. I början av seklet innefattade den även den nu friliggande Pierikpaktejekna. Glaciären har flera sprickområden, och en möjlig passövergång (1635 m) till Äparjekna i sin övre del.


3. Nilas glaciär

Nilas glaciär (0.27 km2) är en liten nischglaciär söder om Nilas kam.


4. Mellantoppsglaciären

Mellantoppsglaciären (0.45 km2) är en nischglaciär väster om Äpartjåkkå.


5. Äparjekna

Äparjekna från NO Äparjekna från NO, 28 juli 1998. (65 kB)

Äparjekna (2.26 km2) är den mellersta av de tre större norra dalglaciärerna i Äpar. Den omges av vilda toppar på alla sidor, men är själv relativt jämn och sprickfri. En möjlig passage (1635 m) till Pierikjekna finns i dess övre del.

Äparjeknas tunga Äparjeknas tunga, 29 juli 1998. (97 kB)

Äparjeknas tunga är delad i två delar, en nordlig och en sydlig.

Äparjekna under Favoritkammen Äparjekna under Favoritkammen, 29 juli 1998. (63 kB)


6. Ruopsokjekna

Ruopsokjeknas nedre del Ruopsokjeknas nedre del, 29 juli 1998. (122 kB)

Ruopsokjekna (3.58 km2), den största av Äpars glaciärer, ligger i östra delen av massivet. Den är en lång, jämn dalglaciär, och tycks inte ha så mycket sprickor. En passövergång (1650 m) till Pastavagge finns i dess övre del. Glaciärtungan slutar i en liten sjö, där det under 1980-talet fanns en stor isgrotta (nu bortsmält). Förväxla inte den här med den mycket mindre nischglaciären med samma namn i Pårtemassivet.

Ruopsokjekna från N Ruopsokjekna från N, 8 juli 1983. (56 kB)

Mer information om, och bilder på isgrottan finns på Olaf Svenningsens websida.

Ruopsokjekna på kvällen Ruopsokjekna på kvällen, 29 juli 1998. (48 kB)


7. Ruopsokpaktejekna

Ruopsokpaktejekna från S Ruopsokpaktejekna från S, 13 augusti 1994. (46 kB)

Ruopsokpaktejekna (0.64 km2), en medelstor nischglaciär, ligger i en djup skål mellan Ruopsokpakte och Ruopsoktjåkkå.


8. Alep Ruopsoktjåkkåjekna

Alep Ruopsoktjåkkåjekna (0.63 km2), en långsträckt nischglaciär, ligger i en liten dal på Ruopsoktjåkkås sydsida.


9. Lulep Ruopsoktjåkkåjekna

Lulep Ruopsoktjåkkåjekna (0.76 km2) är en nischglaciär som ligger i en svag sänka på sydostsidan av Ruopsoktjåkkå.


10. Nuortap Ruopsoktjåkkåjekna

Nuortap Ruopsoktjåkkåjekna (0.14 km2), en liten nischglaciär, ligger på östsidan av Ruopsoktjåkkå.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Ålkatjmassivets
glaciärer
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Skårkimassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.