Startsida Början
Dokumentets
början
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Kisurismassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Akkamassivets glaciärer

Akkamassivet från Kallaktjåkkå Akkamassivet från Kallaktjåkkå, 20 juli 1986. (48 kB)

Akkamassivet är ett kompakt och hisnande högt högfjällsmassiv mellan Sjnjuftjutisjåkkås dalsänka och Vuojatätno-Akkajaure i norra Sarek. Den högsta toppen är Akka Stortopp (2015 m), och den relativa höjdskillnaden mellan topp och sjö, som uppgår till mer än 1550 m, är den största i Sverige. Massivet innehåller 10 glaciärer.

Tabell över Akkamassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Västglaciären Dalglaciär 0.68 1.7 1090 1680 590
2. Flygares glaciär Dalglaciär 0.64 1.7 1290 1760 470
3. Rakkasjekna Nischglaciär 0.36 0.9 1270 1665 395
4. Hambergs glaciär Dalglaciär 2.54 3.5 1060 1710 650
5. Hyllglaciären Dalglaciär 1.41 2.2 1340 1790 450
6. Borgglaciären Nischglaciär 0.35 1.1 1320 1805 485
7. Stortoppsglaciären Nischglaciär 0.41 1.3 1250 1795 545
8. Akkajekna Nischglaciär 0.53 1.3 1435 1860 425
9. Nordostglaciären Nischglaciär 0.30 0.8 1570 1800 230
10. Maudglaciären Nischglaciär 0.13 0.4 1535 1700 165
Totalt 7.35


1. Västglaciären

Västglaciären från Ritsemjåkk Västglaciären från Ritsemjåkk, 8 augusti 1998. (38 kB)

Västglaciären (0.68 km2) är en liten dalglaciär i västra delen av Akkamassivet. Glaciären är rätt brant och har betydande sprickområden.


2. Flygares glaciär

Flygares glaciär (0.64 km2), en liten dalglaciär norr om Dubbeltoppen, är uppkallad efter fjällpionjären Natte Flygare. Den tycks vara någorlunda sprickfri.


3. Rakkasjekna

Rakkasjekna (0.36 km2) är en nischglaciär söder om Dubbeltoppen.


4. Hambergs glaciär

Hambergs glaciär från Ritsemjåkk Hambergs glaciär från Ritsemjåkk, 8 augusti 1998. (58 kB)

Hambergs glaciär (2.54 km2), Akkamassivets största glaciär, ligger centralt placerad. Invid dess södra del finns ett högt pass genom massivet (1590 m). Glaciären har några större sprickområden i sin övre del, och är uppkallad efter Sareks store utforskare och vetenskapsman, Axel Hamberg.


5. Hyllglaciären

Hyllglaciären (1.41 km2) är en rätt brant dalglaciär norr om Akka Stortopp. Glaciären har en del sprickor, och dess tunga slutar i två små sjöar.


6. Borgglaciären

Borgglaciären (0.35 km2) är en avlång nischglaciär söder om Akka Stortopp. Namnet kommer från fjällpionjären och fotografen Borg Mesch.


7. Stortoppsglaciären

Borgglaciären, Stortoppsglaciären och 
Akkajekna från S Borgglaciären, Stortoppsglaciären och Akkajekna från S, 7 augusti 1998. (52 kB)

Stortoppsglaciären (0.41 km2) är en långsmal nischglaciär sydost om Akka Stortopp.


8. Akkajekna

Akkajekna (0.53 km2), inte att förväxla med det mycket större glaciärkomplexet med samma namn i Ålkatjmassivet, är en ganska betydande nischglaciär öster om Akka Stortopp.


9. Nordostglaciären

Nordostglaciären (0.30 km2) är en nischglaciär nordost om Akka Stortopp. Den slutar i en sjö, som är Sveriges högst belägna, med sina 1570 m.


10. Maudglaciären

Maudglaciären (0.13 km2) är en liten nischglaciär väster om Maudtoppen.


Startsida Början
Dokumentets
början
Upp
Sareks
glaciärer
Nästa
Kisurismassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.