Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Kebnekaises
glaciärer
Upp
Sveriges
glaciärer
Nästa
Sulitelmas
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Padjelantas glaciärer

Virihaure från V Virihaure från V, 13 juli 1983. (64 kB)

Padjelanta är ett vidsträckt mellanfjällsområde sydväst om Kebnekaise, väster om Sarek, och norr om Sulitelma. Till Padjelanta räknar jag här förutom nationalparken (utom den sydligaste biten), också fjällområdet upp till Sitasjaure och norska gränsen. Utspridda inom området finns isolerade mindre högfjällsmassiv, varav 7 har glaciärer. Den högsta toppen inom området är Alitåive (1584 m), och det finns ytterligare 4 1500-meterstoppar.

Padjelanta innehåller rätt få och små glaciärer. Sammanlagt finns det 13 stycken med en total yta på 4.98 km2, 1.7 % av den istäckta arealen i Sverige. Av glaciärerna är 5 av nischtyp och 8 av platåtyp.

Innehåll

 • Tabell över Padjelantas glaciärer med grunddata


 • Padjelantas glaciärer, ordnade efter massiv
 • Juovvamassivet
  Paukemassivet
  Kitjemassivet
  Alitmassivet
  Rautmassivet
  Rakomassivet
  Alamassivet

  (För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)


  Tabell över Padjelantas glaciärer med grunddata

  # Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
  1. Alep Juovvajekna Platåglaciär 0.20+ 0.4 1100 1360 260
  2. Lulep Juovvajekna Platåglaciär 0.26+ 0.7 1210 1415 205
  Delsumma 0.46+
  3. Paukejekna Platåglaciär 0.39+ 0.7 920 1125 205
  Delsumma 0.39+
  4. Skuokejekna Nischglaciär 0.12 0.4 930 1100 170
  5. Kitjejekna Platåglaciär 0.37+ 0.6 1240 1355 115
  Delsumma 0.49+
  6. Alep Alitjekna Nischglaciär 0.63 0.7 1160 1460 300
  7. Lulep Alitjekna Nischglaciär 0.24 0.6 1345 1570 225
  Delsumma 0.87
  8. Rautjekna Nischglaciär 0.60 1.1 1135 1560 425
  9. Alep Jållejekna Nischglaciär 0.14 0.4 1205 1345 140
  10. Lulep Jållejekna Platåglaciär 0.12 0.5 1215 1320 105
  Delsumma 0.86
  11. Kuoutelisjekna Platåglaciär 0.46 0.8 985 1150 165
  12. Rakojekna Platåglaciär 0.92+ 1.2 930 1170 240
  Delsumma 1.38+
  13. Alajekna Platåglaciär 0.53 1.0 1170 1380 210
  Delsumma 0.53
  Totalt 4.98+

  Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


  Juovvamassivet

  Juovvamassivet är ett långsträckt lägre massiv längs norska gränsen NO om Sitasjaure. Massivet innehåller två glaciärer, och dess högsta topp är Alep Juovvatjårro (1481 m).

  1. Alep Juovvajekna

  Alep Juovvajekna (0.20+ km2) är en mindre platåglaciär på nordsidan av Alep Juovvatjårro.

  2. Lulep Juovvajekna

  Lulep Juovvajekna (0.26+ km2) är en liten platåglaciär på Alep Juovvatjårros östsluttning.


  Paukemassivet

  Paukemassivet är ett mindre massiv på gränsen mot Norge väster om Sitasjaure. Dess högsta topp (Isfjellet, inne i Norge) är bara 1437 m, men massivet är ändå rätt nedisat. På svenska sidan finns det en glaciär.

  3. Paukejekna

  Paukejekna (0.39+ km2) är en tunga från en medelstor platåglaciär, som sticker in i Sverige. Den totala arean inklusive den norska delen är 3.20 km2. Glaciären når ned till 920 m, vilket är mycket lågt.


  Kitjemassivet

  Kitjemassivet ligger söder om Paukemassivet, längs riksgränsen väster om Sitasjaure. På norska sidan ligger den mycket stora platåglaciären Kitjejekna (Gihccejiekna), som skjuter in en aning i Sverige. Två glaciärer ligger på svenska sidan.

  4. Skuokejekna

  Skuokejekna (0.12 km2) är en liten nischglaciär nedanför Skuoketjåkkås nordstup. På den senaste utgåvan av fjällkartan är den inte längre utsatt.

  5. Kitjejekna

  Kitjejekna från Kallaktjåkkå Kitjejekna från Kallaktjåkkå, 10 augusti 1986. (51 kB)

  Kitjejekna (0.37+ km2) är den lilla svenska fliken av den mycket stora (totalt 28.81 km2) norska platåglaciären med samma namn. Också denna (den svenska delen) har försvunnit från fjällkartan.


  Alitmassivet

  Alitmassivet är ett litet kompakt högfjällsmassiv mellan Sitasjaure och Kätsak. Dess högsta topp, Alitåive, är 1584 m och det har två glaciärer.

  6. Alep Alitjekna

  Alep Alitjekna (0.63 km2) är en hyfsat stor nischglaciär i Alitåive.

  7. Lulep Alitjekna

  Lulep Alitjekna från Kallaktjåkkå Lulep Alitjekna från Kallaktjåkkå, 10 augusti 1986. (39 kB)

  Lulep Alitjekna (0.24 km2) är en mindre nischglaciär på Alitåives östsida. Den slutar i en liten sjö.


  Rautmassivet

  Rautmassivet är ett vidsträckt mellanfjällsmassiv som når högfjällshöjd endast i nordväst. Massivet ligger mellan Valtajåkkå-Akkajaure och Sieperjåkkå-Vuojatätno, och dess högsta topp är Rautåive (1578 m). Det finns tre glaciärer i massivet.

  8. Rautjekna

  Rautjekna (0.60 km2) är en rätt stor nischglaciär på Rautåives nordsida. Glaciären är ganska brant, och går ner i en liten sjö.

  9. Alep Jållejekna

  Alep Jållejekna (0.14 km2) är en liten nischglaciär på nordsidan av Stuora Jålle.

  10. Lulep Jållejekna

  Lulep Jållejekna (0.12 km2) är en mindre platåglaciär på Stuora Jålles nordsluttning.


  Rakomassivet

  Rakomassivet (eller Flatkölen) ligger längs riksgränsen väster om Virihaure och Vastenjaure. Dess högsta topp är Kuoutelistjåkkå (1327 m), men området är ändå rätt nedisat p.g.a. den mycket rikliga vinternederbörden. Två glaciärer finns på den svenska sidan.

  11. Kuoutelisjekna

  Kuoutelisjekna (0.46 km2) är en platåglaciär på Kuoutelistjåkkås östsluttning.

  12. Rakojekna

  Rakojekna (0.92+ km2) är en rätt stor platåglaciär på Rakotjåkkå. Det mesta av den ligger i Norge, men en tunga flyter in i Sverige ned till 930 m höjd. Glaciären sägs vara relativt sprickfri, och tillsammans med den norska delen blir arean 3.21 km2.


  Alamassivet

  Alamassivet är ett mindre högfjällsmassiv i södra Padjelanta, strax väster om Sarek. Högsta punkten är Alatjåkkå (1572 m), och det finns en glaciär.

  13. Alajekna

  Alajekna från SO Alajekna från SO, 11 juli 1983. (65 kB)

  Alajekna (0.53 km2) är en platåglaciär söder om Alatjåkkå.


  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Föregående
  Kebnekaises
  glaciärer
  Upp
  Sveriges
  glaciärer
  Nästa
  Sulitelmas
  glaciärer
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
  Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.