Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Mårmamassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Räitamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Sielmamassivets glaciärer

Södra Sielmamassivet från Ö Södra Sielmamassivet från Ö, 12 augusti 1990. (94 kB)

Sielmamassivet är ett mäktigt högfjällsmassiv mellan Alesvagge-Tjäktjavagge, Vistasvagge och Stuor-Räitavagge i norra Kebnekaise. Dess högsta topp är Sielmatjåkka (1997 m), och dess östflank mot Vistasvagge uppvisar en av de största relativa höjderna i svenska fjällen: 1400 m. Massivet innehåller 14-16 glaciärer (beroende på hur man räknar).

Tabell över Sielmamassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Alep Repitjåkkajekna Nischglaciär 0.38 1.0 1360 1625 265
2. Årjep Repitjåkkajekna Nischglaciär 0.14 0.6 1310 1610 300
3. Repitjåkkajekna Glaciärkomplex 0.84 1.9 1310 1620 310
3a. varav Nuortap Repitjåkkajekna Nischglaciär 0.32 1.0 1490 1620 130
3b. varav Lulep Repitjåkkajekna Nischglaciär 0.52 1.3 1310 1620 310
4. Repijekna Dalglaciär 1.52 2.4 1325 1705 380
5. Alep Påssusjekna Dalglaciär 1.71 2.6 1240 1745 505
6. Påssusjekna Glaciärkomplex 2.69 3.3 1135 1695 560
6a. varav Kaska Påssusjekna Dalglaciär 1.78 2.6 1255 1670 415
6b. varav Lulep Påssusjekna Dalglaciär 0.91 2.2 1135 1695 560
7. Alep Sielmajekna Nischglaciär 0.20 0.7 1350 1560 110
8. Lulep Sielmajekna Platåglaciär 0.17 0.6 1440 1800 360
9. Takglaciären Dalglaciär 1.62 2.8 1055 1950 895
10. Alep Påssustjåkkajekna Nischglaciär 0.28 1.0 1290 1585 295
11. Lulep Påssustjåkkajekna Nischglaciär 0.29 0.9 1140 1550 410
12. Nuortap Tjäktjajekna Nischglaciär 1.09 2.0 1235 1620 385
13. Kaska Tjäktjajekna Nischglaciär 0.70 1.5 1240 1625 385
14. Årjep Tjäktjajekna Nischglaciär 0.30 0.8 1260 1510 250
Totalt 11.93


1. Alep Repitjåkkajekna

Alep Repitjåkkajekna (0.38 km2) är en nischglaciär på nordsidan av Repitjåkka.


2. Årjep Repitjåkkajekna

Årjep Repitjåkkajekna (0.14 km2) är en liten nischglaciär söder om Repitjåkka.


3. Repitjåkkajekna

Repitjåkkajekna (0.84 km2) är ett litet glaciärkomplex norr om Repitjåkka. Det delas upp i Nuortap Repitjåkkajekna och Lulep Repitjåkkajekna av ett glaciärpass.

3a. Nuortap Repitjåkkajekna

Nuortap Repitjåkkajekna (0.32 km2) är den mindre, västra delen av komplexet. Ett glaciärpass förbinder den med Lulep Repitjåkkajekna i den östra delen (1610 m).

3b. Lulep Repitjåkkajekna

Lulep Repitjåkkajekna (0.52 km2) är den östra delen av komplexet. Ett glaciärpass på ca 1610 m leder över till Nuortap Repitjåkkajekna.


4. Repijekna

Repijekna från N Repijekna från N, 1 augusti 1995. (48 kB)

Repijekna (1.52 km2) är en dalglaciär NV om Repipakte. Den tycks vara jämn och i stort sett sprickfri, men har stora, isfyllda ändmoräner.


5. Alep Påssusjekna

Alep Påssusjekna från passet i S Alep Påssusjekna från passet i S, 18 juli 1981. (54 kB)

Alep Påssusjekna (1.71 km2) är en dalglaciär NO om Repipakte. Tidigare under nittonhundratalet satt den ihop med Påssusjekna. En led mellan Alesjaure och Nallo, rakt genom massivet, leder över den genom ett pass i dess södra del (1485 m).

Alep Påssusjeknas övre delar Alep Påssusjeknas övre delar, 18 juli 1981. (45 kB)

Glaciären är i princip sprickfri, utom vissa områden i de övre delarna.


6. Påssusjekna

Påssusjekna och Alep Påssusjekna från 
NV Påssusjekna och Alep Påssusjekna från NV, 18 juli 1981. (68 kB)

Påssusjekna (2.69 km2) är ett glaciärkomplex norr om Sielmatjåkka. Det består av två dalglaciärer; Kaska Påssusjekna och Lulep Påssusjekna, förbundna med ett glaciärpass.

6a. Kaska Påssusjekna

Kaska Påssusjekna från NV Kaska Påssusjekna från NV, 18 juli 1981. (74 kB)

Kaska Påssusjekna (1.78 km2) är en medelstor dalglaciär norr om Sielmatjåkka. Isen hänger ihop med Lulep Påssusjekna via ett glaciärpass på ca 1475 m. På den sydligaste delen av glaciären har smältvattensjöar observerats.

6b. Lulep Påssusjekna

Lulep Påssusjekna från NO Lulep Påssusjekna från NO, 2 augusti 1995. (34 kB)

Lulep Påssusjekna (0.91 km2) är en liten långsmal dalglaciär norr om Sielmatjåkkas höga stup. Ett glaciärpass leder över till Kaska Påssusjekna (1475 m). På 1940-talet iakttogs en glaciärbrunn som var omkring 5 m i diameter och 100 m djup på denna glaciär.


7. Alep Sielmajekna

Alep Sielmajekna (0.20 km2) är en liten nischglaciär V om Sielmatjåkka.


8. Lulep Sielmajekna

Lulep Sielmajekna från Ö Lulep Sielmajekna från Ö, 2 augusti 1995. (35 kB)

Lulep Sielmajekna (0.17 km2) är en brant platåglaciär som hänger ut över stupet mot Vistasvagge. Tidigare har den suttit ihop med Takglaciären.


9. Takglaciären

Takglaciären från Ö Takglaciären från Ö, 2 augusti 1995. (61 kB)

Takglaciären (1.62 km2), också kallad Seittakjekna, är en brant dalglaciär på östsidan av Sielmatjåkka. Den når nästan ända upp till toppen, och samtidigt långt ned i Vistasvagge.

Takglaciären från NO Takglaciären från NO, 2 augusti 1995. (69 kB)

Takglaciären är en mycket sprickig glaciär, även i de övre delarna. Den lilla Lulep Sielmajekna var tidigare en del av Takglaciären.

Takglaciärens isfall Takglaciärens isfall, 2 augusti 1995. (77 kB)

Där tungan glider över ett klippstup finns t.o.m. ett mindre isfall.


10. Alep Påssustjåkkajekna

Alep Påssustjåkkajekna från 
N Alep Påssustjåkkajekna från N, 1 augusti 1995. (42 kB)

Alep Påssustjåkkajekna (0.28 km2) är en långsmal nischglaciär V om Påssustjåkka.


11. Lulep Påssustjåkkajekna

Lulep Påssustjåkkajekna från 
N Lulep Påssustjåkkajekna från N, 2 augusti 1995. (54 kB)

Lulep Påssustjåkkajekna (0.29 km2) är en nischglaciär öster om Påssustjåkka. I likhet med många andra mindre glaciärer tycks den ha ökat något under de senaste åren.


12. Nuortap Tjäktjajekna

Kaska och Nuortap Tjäktjajekna från Ö Kaska och Nuortap Tjäktjajekna från Ö, 12 augusti 1990. (205 kB)

Nuortap Tjäktjajekna (1.09 km2) är en stor komplicerad nischglaciär öster om Tjäktjatjåkka.


13. Kaska Tjäktjajekna

Kaska Tjäktjajekna (0.70 km2) är en invecklat formad nischglaciär öster om Tjäktjapakte. Strax norr om den finns Sveriges näst högsta sjö (1505 m).


14. Årjep Tjäktjajekna

Årjep Tjäktjajekna (0.30 km2) är en nischglaciär söder om Tjäktjaryggen.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Mårmamassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Räitamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.