Startsida Början
Dokumentets
början
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Mårmamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Riukomassivets glaciärer

Riukomassivet från Ö Riukomassivet från Ö, 2 augusti 1995. (78 kB)

Riukomassivet är ett medelhögt platåartat massiv mellan Abiskodalen, Alesvagge och Norska gränsen i norra Kebnekaise. Den högsta toppen är Kalantjåkka (1582 m), och massivet innehåller 6-8 glaciärer (beroende på hur man räknar).

Tabell över Riukomassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Nuortap Kalanjekna Platåglaciär 0.47 0.7 1190 1410 220
2. Kaska Kalanjekna Platåglaciär 0.26 0.7 1265 1415 150
3. Årjep Kalanjekna Platåglaciär 0.58 1.0 1340 1515 175
4. Konkarjekna Platåglaciär 0.69 0.7 1255 1490 235
5. Luoktekjekna Nischglaciär 0.20 0.6 1140 1320 180
6. Riukojekna Glaciärkomplex 4.49+3.0 1130 1475 345
6a. varav Nuortap Riukojekna Platåglaciär 2.38+2.3 1130 1475 345
6b. varav Lulep Riukojekna Platåglaciär 0.65 1.3 1240 1390 150
6c. varav Årjep Riukojekna Platåglaciär 1.46+1.6 1285 1475 190
Totalt 6.69+

Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.

Special: ´Snöfallet´ vid Kartetjåkka


1. Nuortap Kalanjekna

Nuortap Kalanjekna (0.47 km2) är en platåglaciär på östsluttningen av Kalanvare.


2. Kaska Kalanjekna

Kaska Kalanjekna (0.26 km2) är en liten platåglaciär i en svag sänka på nordsidan av Kalantjåkka.


3. Årjep Kalanjekna

Årjep Kalanjekna (0.58 km2) är en platåglaciär på sydsidan av Kalantjåkka.


4. Konkarjekna

Konkarjekna från SO Konkarjekna från SO, 19 juli 1981. (53 kB)

Konkarjekna (0.69 km2), en platåglaciär, ligger på östsidan av Konkar, ovanför dalen Konkarrieppe.


5. Luoktekjekna

Luoktekjekna (0.20 km2) är en liten nischglaciär längst in i dalen Luoktekrieppe.


6. Riukojekna

Riukojekna (4.49+ km2) är det enda svenska exemplet på en platåglaciär i ordets striktaste bemärkelse; en iskupol som bildar den högsta punkten, med olika tungor som flyter ut radiellt. Komplexet ligger mest i Sverige, och delas upp i Nuortap Riukojekna, Lulep Riukojekna, och Årjep Riukojekna. Med den norska delen inräknad blir arean 6.10 km2.

6a. Nuortap Riukojekna

Nuortap Riukojekna (2.38+ km2), den största delen av komplexet, gick tidigare ned i sjön 1063, men nu har tungan dragit sig tillbaka upp i sluttningen. Liksom de övriga delarna har denna platåglaciär få sprickor.

6b. Lulep Riukojekna

Lulep Riukojekna (0.65 km2) är den del av komplexet som flyter nedåt rakt österut.

6c. Årjep Riukojekna

Årjep Riukojekna (1.46+ km2) är den del av platåglaciären som glider ned mot söder.


Special: ´Snöfallet´ vid Kartetjåkka

´Snöfallet´ från N ´Snöfallet´ från N, 1 augusti 1995. (53 kB)

Norr om Kartetjåkka, invid den rösade leden mellan Unna Allakas och Alesjaure, finns ett stort snöfält. Detta är ingen glaciär (möjligen dödis), men uppvisade åtminstone sommaren 1995 ett veritabelt ´isfall´. Ett kaos av korsade spricksystem och bisarra formationer, utgjorda av ogenomskinlig snö-is.

Snöformationer i ´snöfallet´ Snöformationer i ´snöfallet´, 1 augusti 1995. (53 kB)

Den enda förklaring jag kan tänka mig är att det tidigare har varit en isdämd sjö i passet. Detta skulle ha orsakat kraftig kalvning av snöfältet, med ett antal små ´isberg´ som resultat. Därefter måste dammen ha brustit, sjön tömts, och lämnat den uppspruckna snön och ´isbergen´ kvar. Detta måste i så fall ha hänt kort tid innan jag kom dit (dagar?), eftersom formationerna annars skulle ha smält bort. Om detta är riktigt borde det också inträffa varje år.


Startsida Början
Dokumentets
början
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Mårmamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.