Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Sielmamassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Kebnekaisemassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Räitamassivets glaciärer

Räitamassivet från Ö Räitamassivet från Ö, 17 juli 1981. (70 kB)

Räitamassivet ligger mellan Stuor-Räitavagge, Vistasvagge och Kaskasavagge i centrala Kebnekaise. Dess högsta topp är Räitatjåkka (1934 m), och det innehåller 14 glaciärer. Massivet är Kebnekaises egentliga hjärtpunkt med den spektakulära dalen Unna Räitavagge, som korsar massivet.

Tabell över Räitamassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Alep Räitatjåkkajekna Nischglaciär 0.31 0.7 1225 1560 335
2. Lulep Räitatjåkkajekna Nischglaciär 0.98 1.7 1405 1770 365
3. Årjep Räitatjåkkajekna Platåglaciär 0.32 0.7 1370 1635 265
4. Vaktpostglaciären Nischglaciär 1.12 1.4 1290 1780 490
5. Alep Räitajekna Dalglaciär 1.85 2.4 1250 1635 385
6. Lulep Räitajekna Dalglaciär 1.64 2.1 1280 1710 430
7. Räitajaurejekna Platåglaciär 0.08 0.3 1225 1350 125
8. Västra Knivkamsglaciären Nischglaciär 0.62 1.7 1290 1800 510
9. Mellersta Knivkamsglaciären Platåglaciär 0.44 0.9 1360 1705 345
10. Östra Knivkamsglaciären Nischglaciär 0.42 1.2 1370 1765 395
11. Norra Pyramidglaciären Platåglaciär 0.13 0.4 1210 1430 220
12. Södra Pyramidglaciären Nischglaciär 0.24 0.6 1325 1535 210
13. Östra Pyramidglaciären Nischglaciär 0.61 1.4 1195 1520 325
14. Nipalsjekna Platåglaciär 1.16 2.2 1340 1855 515
Totalt 9.92


1. Alep Räitatjåkkajekna

Alep Räitatjåkkajekna från 
NO Alep Räitatjåkkajekna från NO, 12 augusti 1990. (57 kB)

Alep Räitatjåkkajekna (0.31 km2) är en brant nischglaciär på nordsidan av Räitatjåkka. Den är mycket sprickig och slutar i ett litet isfall ovanför en brant.


2. Lulep Räitatjåkkajekna

Lulep Räitatjåkkajekna (0.98 km2) är en större nischglaciär på östsidan av Räitatjåkka. Den verkar vara relativt jämn och sprickfri.


3. Årjep Räitatjåkkajekna

Årjep Räitatjåkkajekna (0.32 km2) är en platåglaciär på Räitatjåkkas sydsida.


4. Vaktpostglaciären

Vaktpostglaciären från NO Vaktpostglaciären från NO, 12 augusti 1990. (144 kB)

Vaktpostglaciären (1.12 km2) är en stor och komplex nischglaciär på nordsidan av Vaktposten.

Vaktpostglaciären med issjön Vaktpostglaciären med issjön, 17 juli 1981. (60 kB)

Den har massiva (antagligen isfyllda) ändmoräner, som dämmer upp en liten sjö, där isen kalvar.

Vaktpostglaciärens isbräcka Vaktpostglaciärens isbräcka, 17 juli 1981. (62 kB)

Isbräckan, som är ca 20 m hög, bildas genom vattnets upplyftande verkan på isen (is är lättare än vatten).

Isfallet i Vaktpostglaciären Isfallet i Vaktpostglaciären, 17 juli 1981. (92 kB)

Vaktpostglaciären är en aktiv och sprickrik glaciär, med ett mindre isfall uppe i ett av närområdena.


5. Alep Räitajekna

Alep Räitajekna (1.85 km2) är en dalglaciär norr om Tjäktjahjälmen. Den har tidigare suttit ihop med Lulep Räitajekna genom ett glaciärpass, men nu har en klipprygg smält fram (1475 m). Glaciären är jämn och i stort sett sprickfri, utom i de översta delarna.


6. Lulep Räitajekna

Räitajaurejekna och Lulep Räitajekna från 
Ö Räitajaurejekna och Lulep Räitajekna från Ö, 11 augusti 1990. (69 kB)

Lulep Räitajekna (1.64 km2) är en dalglaciär norr om Knivkammen. Tidigare under nittonhundratalet satt den ihop med Alep Räitajekna, men nu är passet på omkring 1475 m framsmält. Räitajaurejekna är en avsnörd del av glaciären.

Lulep Räitajekna och Pajep 
Räitajaure Lulep Räitajekna och Pajep Räitajaure, 12 augusti 1990. (126 kB)

Glaciären gick tidigare ner i sjön Pajep Räitajaure. Den är jämn och sprickfri utom i de övre delarna.


7. Räitajaurejekna

Räitajaurejekna (0.08 km2) är en liten avsnörd del av Lulep Räitajekna, som går ned i sjön. Den har dock inte smält bort eller blivit en dödis. Den har sitt egen närområde, och är en äkta, om än liten, glaciär.


8. Västra Knivkamsglaciären

Västra, Mellersta, och Östra 
Knivkamsglaciären från S Västra, Mellersta, och Östra Knivkamsglaciären från S, 11 augusti 1990. (216 kB)

Västra Knivkamsglaciären (0.62 km2) är en nischglaciär på sydsidan av Knivkammen. Den börjar i en isplatå och sträcker sig ned i en brant dal. Glaciären, som tidigare har suttit ihop med Mellersta Knivkamsglaciären, har en del sprickor.


9. Mellersta Knivkamsglaciären

Mellersta Knivkamsglaciären (0.44 km2) är en platåglaciär söder om Knivkammen. Den har tidigare varit sammanhängande med Västra Knivkamsglaciären och Östra Knivkamsglaciären, och är i stort sett helt sprickfri.


10. Östra Knivkamsglaciären

Östra Knivkamsglaciären från SO Östra Knivkamsglaciären från SO, 11 augusti 1990. (199 kB)

Östra Knivkamsglaciären (0.42 km2) är en nischglaciär på sydsidan av Knivkammen. Den har tidigare suttit ihop med Mellersta Knivkamsglaciären.

Smältvattenbäck på Östra 
Knivkamsglaciären Smältvattenbäck på Östra Knivkamsglaciären, 11 augusti 1990. (82 kB)

Glaciären är rätt fattig på sprickor, utom i de brantare delarna, men har en del smältvattenbäckar.


11. Norra Pyramidglaciären

Norra Pyramidglaciären från 
S Norra Pyramidglaciären från S, 11 augusti 1990. (69 kB)

Norra Pyramidglaciären (0.13 km2) är en platåglaciär öster om Knivkammen. Den satt tidigare ihop med Södra Pyramidglaciären, innan den fragmenterade. Glaciären sträckte sig tidigare ända ner till Unna Räitavagges botten, och dess tidigare bädd är svårframkomlig med lös, djup lera.


12. Södra Pyramidglaciären

Södra Pyramidglaciären (0.24 km2) är en nischglaciär väster om Pyramiden. Den satt tidigare ihop med Norra Pyramidglaciären, och är relativt sprickfri. Det nordligaste av de tre passen i ´Jojoleden´ nås från denna glaciär (1470 m).


13. Östra Pyramidglaciären

Östra Pyramidglaciären (0.61 km2) är en nischglaciär öster om Pyramiden. Även från denna glaciär kan man tvära över massivet (passpunkt 1475 m).


14. Nipalsjekna

Nipalsjekna från Ö Nipalsjekna från Ö, 3 augusti 1995. (40 kB)

Nipalsjekna (1.16 km2) är en platåglaciär på Nipals östra sluttning.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Sielmamassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Kebnekaisemassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.