Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Kallakmassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Nierasmassivets glaciärer

Nierasmassivet från SO Nierasmassivet från SO, 11 augusti 1994. (39 kB)

Nierasmassivet ligger mellan Teusadalen och Akkajaure-Kårtjejaure, öster om Kungsleden i södra Kebnekaise. Den högsta toppen är Rappattjårro (1677 m), och massivet innehåller 6 glaciärer.

Tabell över Nierasmassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Nuortap Nierasjekna Nischglaciär 0.22 0.7 1250 1450 200
2. Stuor Nierasjekna Platåglaciär 2.28 2.1 1325 1620 295
3. Kaska Nierasjekna Platåglaciär 0.35 1.2 1405 1630 225
4. Årjep Nierasjekna Nischglaciär 0.18 0.5 1330 1580 250
5. Alep Nierasjekna Platåglaciär 0.43 0.8 1340 1570 230
6. Lulep Nierasjekna Nischglaciär 0.22 0.4 1115 1460 345
Totalt 3.68


1. Nuortap Nierasjekna

Nuortap Nierasjekna (0.22 km2) är en liten nischglaciär på nordsidan av Nieras.


2. Stuor Nierasjekna

Stuor Nierasjekna (2.28 km2), den största glaciären i massivet, är en platåglaciär av betydande storlek, som ligger högst uppe på Nieras platå. Kaska Nierasjekna var tidigare en del av denna.


3. Kaska Nierasjekna

Kaska Nierasjekna (0.35 km2) är en liten platåglaciär på Nieras. Tidigare var denna en del av den mycket större Stuor Nierasjekna.


4. Årjep Nierasjekna

Årjep Nierasjekna (0.18 km2) är en liten nischglaciär på Nieras. Den slutar i en liten sjö.


5. Alep Nierasjekna

Alep Nierasjekna (0.43 km2) är en platåglaciär på sydsidan av Nieras.


6. Lulep Nierasjekna

Lulep Nierasjekna (0.22 km2) är en liten nischglaciär på Nieras. Den går ner i en liten sjö.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Kallakmassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.