Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Riukomassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Sielmamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Mårmamassivets glaciärer

Mårmamassivet från V Mårmamassivet från V, 2 augusti 1995. (64 kB)

Mårmamassivet är ett stort, högt och rätt okänt högfjällsmassiv mellan Alesvagge, Vistasvagge och Vierrovagge i norra Kebnekaise. Dess högsta topp är Kåtotjåkka (1991 m), men det innehåller också de spektakulära Höktopparna. Massivet innehåller 17 glaciärer, de flesta små, men några av betydande storlek.

Tabell över Mårmamassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Kåtojekna Dalglaciär 2.65 3.1 1200 1715 515
2. Nuortap Kåtotjåkkajekna Nischglaciär 0.33 1.4 1340 1870 530
3. Årjep Kåtotjåkkajekna Nischglaciär 0.97 1.9 1325 1890 565
4. Nuortap Pieggajekna Nischglaciär 0.12 0.4 1260 1440 180
5. Kaska Pieggajekna Nischglaciär 0.41 0.8 1330 1535 205
6. Årjep Pieggajekna Nischglaciär 0.78 1.1 1420 1665 245
7. Skadnjajekna Nischglaciär 0.25 0.4 1495 1755 260
8. Nuortap Mårmatjåkkajekna Nischglaciär 0.14 0.4 1670 1795 125
9. Årjep Mårmatjåkkajekna Nischglaciär 0.08 0.3 1510 1625 115
10. Mårmavarejekna Nischglaciär 0.16 0.6 1380 1545 165
11. Måskomårmajekna Nischglaciär 0.11 0.5 1435 1590 155
12. Påkejekna Nischglaciär 0.09 0.3 1375 1580 205
13. Mårmapaktejekna Dalglaciär 1.81 2.7 1285 1700 415
14. Mårmajekna Dalglaciär 4.03 4.1 1330 1755 425
15. Vasajekna Platåglaciär 0.55 0.8 1355 1655 300
16. Nuortap Vasatjårrojekna Nischglaciär 0.25 0.7 1270 1440 170
17. Årjep Vasatjårrojekna Nischglaciär 0.13 0.3 1345 1540 195
Totalt 12.86


1. Kåtojekna

Kåtojekna från NV Kåtojekna från NV, 19 juli 1981. (48 kB)

Kåtojekna (2.65 km2) är en rätt stor dalglaciär väster om Kåtotjåkka, med tre distinkta närområden. Den tycks vara relativt jämn och sprickfri. Ett pass på ca 1415 m vid de östra delarna av glaciären leder ner mot Alesvagge.


2. Nuortap Kåtotjåkkajekna

Nuortap Kåtotjåkkajekna från 
NV Nuortap Kåtotjåkkajekna från NV, 22 juni 1981. (70 kB)

Nuortap Kåtotjåkkajekna (0.33 km2) är en brant nischglaciär på Kåtotjåkkas nordsida.


3. Årjep Kåtotjåkkajekna

Årjep Kåtotjåkkajekna (0.97 km2) är en stor nischglaciär på sydsidan av Kåtotjåkka. Dess övre delar är rätt sprickiga.


4. Nuortap Pieggajekna

Nuortap Pieggajekna (0.12 km2) är en liten nischglaciär inne i dalen Pieggarieppe. Den satt tidigare ihop med Kaska Pieggajekna. Från dess övre delar kan man komma över till Mårmavagge via ett pass (1470 m).


5. Kaska Pieggajekna

Kaska Pieggajekna (0.41 km2) är en nischglaciär längst in i Pieggarieppe, som tidigare hängde ihop med Nuortap Pieggajekna.


6. Årjep Pieggajekna

Årjep Pieggajekna (0.78 km2), en nischglaciär väster om Mårmatjåkka, ligger längst in i Pieggarieppe.


7. Skadnjajekna

Skadnjajekna (0.25 km2) är en liten nischglaciär på Mårmatjåkkas nordsida.


8. Nuortap Mårmatjåkkajekna

Nuortap Mårmatjåkkajekna (0.14 km2), en liten nischglaciär, ligger på sydsidan av Mårmatjåkka.


9. Årjep Mårmatjåkkajekna

Årjep Mårmatjåkkajekna (0.08 km2) är en mycket liten nischglaciär på sydsidan av Mårmatjåkka.


10. Mårmavarejekna

Mårmavarejekna (0.16 km2) är en liten nischglaciär norr om Mårmavares topp.


11. Måskomårmajekna

Måskomårmajekna (0.11 km2), en liten nischglaciär, ligger på västsidan av Mårmapakte.


12. Påkejekna

Påkejekna (0.09 km2) är en mycket liten nischglaciär öster om Påketjåkka.


13. Mårmapaktejekna

Mårmapaktejekna från Ö Mårmapaktejekna från Ö, 16 juli 1981. (53 kB)

Mårmapaktejekna (1.81 km2) är en dalglaciär norr om Mårmapakte och Höktopparna. Den är mestadels jämn och fattig på sprickor, och slutar i en sjö. Ett pass på ca 1550 m leder västerut mot Måskomårma från glaciären.


14. Mårmajekna

Mårmajekna från Ö Mårmajekna från Ö, 16 juli 1981. (39 kB)

Mårmajekna (4.03 km2) är den största glaciären i massivet, en hyfsat sprickfri och jämn dalglaciär. Den har mycket stora ändmoräner, antagligen isfyllda. Från glaciärens östra delar kan man komma upp till Mårmapasset på ca 1590 m.

Mårmajeknas övre del Mårmajeknas övre del, 16 juli 1981. (36 kB)

I de övre områdena finns ett par sprickområden, i synnerhet nedanför Höktopparna.


15. Vasajekna

Vasajekna från S Vasajekna från S, 16 juli 1981. (62 kB)

Vasajekna (0.55 km2) är en platåglaciär på Vasatjåkkas sydsluttning.


16. Nuortap Vasatjårrojekna

Nuortap Vasatjårrojekna (0.25 km2) är en nischglaciär på nordsidan av Vasatjårro.


17. Årjep Vasatjårrojekna

Årjep Vasatjårrojekna (0.13 km2), en liten nischglaciär söder om Vasatjårro, slutar i en sjö.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Riukomassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Sielmamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.