Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Abiskofjällens
glaciärer
Upp
Sveriges
glaciärer
Nästa
Padjelantas
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Kebnekaises glaciärer

Kebnekaisemassivet från Ö Kebnekaisemassivet från Ö, 18 juni 1981. (78 kB)

Kebnekaise är det näst största högfjällsområdet i Sverige. Området ligger mellan Stora Lule Älv och Abiskodalen-Alesvagge i Norrbottens län (Lappland). I väster gränsar området till Padjelanta och i öster övergår det i lågfjällsplatåer. Den högsta toppen är Kebnekaise (2117 m), Sveriges allra högsta berg, och det finns ytterligare 4 toppar över 2000 m, omkring 20 1900-meterstoppar, och ca 30 1800-meterstoppar.

Av Kebnekaises 13 högfjällsmassiv innehåller 12 stycken 104-111 glaciärer (det trettonde, Rassepautasj-tjåkkå, saknar glaciärer). Den första siffran gäller om man räknar glaciärkomplex som en glaciär, och den senare om man räknar isströmmarna inom komplexen som enskilda glaciärer. Den totala glaciärarealen är 75.90 km2, vilket är 25.6 % av den istäckta ytan i Sverige.

Kebnekaise innehåller 4 glaciärkomplex, 11 (16) dalglaciärer, 58 (61) nischglaciärer, 30 (33) platåglaciärer, och 1 blockglaciär (siffrorna inom parentes med glaciärkomplexen uppdelade). Glaciärkomplexens area varierar mellan 0.84 och 6.91 km2, dalglaciärerna mellan 0.91 och 4.09, nischglaciärerna mellan 0.06 och 1.86, och platåglaciärerna slutligen mellan 0.05 och 2.38+ km2.

Innehåll

 • Kebnekaises glaciärer, ordnade efter massiv


 • Tabell över Kebnekaises glaciärer över 1 km2 (glaciärkomplex räknade som en enhet)


 • Tabell över Kebnekaises glaciärer över 1 km2 (glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)

 • Isfall i Kebnekaise


 • (För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)


  Kebnekaises glaciärer, ordnade efter massiv

  Riukomassivet
  Riukomassivet
  Mårmamassivet
  Mårmamassivet
  Sielmamassivet
  Sielmamassivet
  Räitamassivet
  Räitamassivet
  Kebnekaisemassivet
  Kebnekaisemassivet
  Sälkamassivet
  Sälkamassivet
  Rusjkamassivet
  Rusjkamassivet
  Skartmassivet
  Skartmassivet
  Atjekmassivet
  Atjekmassivet
  Kårsatjåkkamassivet
  Kårsatjåkkamassivet
  Kallakmassivet
  Kallakmassivet
  Nierasmassivet
  Nierasmassivet


  Kebnekaises glaciärer över 1 km2

  (Glaciärkomplex räknade som en enhet)

  Namn Area (km2) Typ Massiv
  1. Kebnekaisejekna 6.91 Glaciärkomplex Kebnekaise
  2. Riukojekna 4.49+ Glaciärkomplex Riuko
  3. Rabots glaciär 4.09 Dalglaciär Kebnekaise
  4. Mårmajekna 4.03 Dalglaciär Mårma
  5. Påssusjekna 2.69 Glaciärkomplex Sielma
  6. Kåtojekna 2.65 Dalglaciär Mårma
  7. Stuor Nierasjekna 2.28 Platåglaciär Nieras
  8. Kallakjekna 2.02 Platåglaciär Kallak
  9. Årjep Sälkajekna 1.86 Nischglaciär Sälka
  10. Alep Räitajekna 1.85 Dalglaciär Räita
  11. Mårmapaktejekna 1.81 Dalglaciär Mårma
  12. Atjekjekna 1.79 Platåglaciär Atjek
  13. Alep Påssusjekna 1.71 Dalglaciär Sielma
  14. Lulep Räitajekna 1.64 Dalglaciär Räita
  15. Takglaciären 1.62 Dalglaciär Sielma
  16. Repijekna 1.52 Dalglaciär Sielma
  17. Kaskasajekna 1.50 Dalglaciär Kebnekaise
  18. Rieppejekna 1.18 Dalglaciär Kallak
  19. Nipalsjekna 1.16 Platåglaciär Räita
  20. Vaktpostglaciären 1.12 Nischglaciär Räita
  21. Nuortap Tjäktjajekna 1.09 Nischglaciär Sielma

  Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


  Kebnekaises glaciärer över 1 km2

  (Glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)

  Namn Area (km2) Typ Massiv
  1. Rabots glaciär 4.09 Dalglaciär Kebnekaise
  2. Mårmajekna 4.03 Dalglaciär Mårma
  3. Storglaciären 3.29 Dalglaciär Kebnekaise
  4. Kåtojekna 2.65 Dalglaciär Mårma
  5. Nuortap Riukojekna 2.38+ Platåglaciär Riuko
  6. Stuor Nierasjekna 2.28 Platåglaciär Nieras
  7. Kallakjekna 2.02 Platåglaciär Kallak
  8. Årjep Sälkajekna 1.86 Nischglaciär Sälka
  9. Alep Räitajekna 1.85 Dalglaciär Räita
  10. Mårmapaktejekna 1.81 Dalglaciär Mårma
  11. Atjekjekna 1.79 Platåglaciär Atjek
  12. Kaska Påssusjekna 1.78 Dalglaciär Sielma
  13. Alep Påssusjekna 1.71 Dalglaciär Sielma
  14. Lulep Räitajekna 1.64 Dalglaciär Räita
  15. Takglaciären 1.62 Dalglaciär Sielma
  16. Repijekna 1.52 Dalglaciär Sielma
  17. Kaskasajekna 1.50 Dalglaciär Kebnekaise
  18. Årjep Riukojekna 1.46+ Platåglaciär Riuko
  19. Björlings glaciär 1.43 Dalglaciär Kebnekaise
  20. Isfallsglaciären 1.42 Dalglaciär Kebnekaise
  21. Rieppejekna 1.18 Dalglaciär Kallak
  22. Nipalsjekna 1.16 Platåglaciär Räita
  23. Vaktpostglaciären 1.12 Nischglaciär Räita
  24. Nuortap Tjäktjajekna 1.09 Nischglaciär Sielma

  Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


  Isfall i Kebnekaise

  Glaciärerna i Kebnekaise är i genomsnitt något brantare än i Sarek. Detta får till följd att de i allmänhet också är mer uppspruckna. Således finns det hela sex isfall (plus några gränsfall); i Takglaciären, Alep Räitatjåkkajekna, Vaktpostglaciären, Kebnepakteglaciären, Isfallsglaciären, och Årjep Sälkajekna.

  Isfallet i Takglaciären
  Isfallet i Takglaciären
  Isfallet i Alep Räitatjåkkajekna
  Isfallet i Alep Räitatjåkkajekna
  Isfallet i Vaktpostglaciären
  Isfallet i Vaktpostglaciären
  Isfallet i Kebnepakteglaciären
  Isfallet i Kebnepakteglaciären
  Isfallet i Isfallsglaciären
  Isfallet i Isfallsglaciären
  Isfallet i Årjep Sälkajekna
  Isfallet i Årjep Sälkajekna

  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Föregående
  Abiskofjällens
  glaciärer
  Upp
  Sveriges
  glaciärer
  Nästa
  Padjelantas
  glaciärer
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
  Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.