Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Atjekmassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Kallakmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Kårsatjåkkamassivets glaciärer

Kårsatjåkkamassivet från S Kårsatjåkkamassivet från S, 12 augusti 1994. (43 kB)

Kårsatjåkkamassivet är ett stort och i stort sett okänt högfjällsmassiv mellan Teusadalen och Kaitumdalen, öster om Kungsleden i södra Kebnekaise. Massivets interiör är mycket svårframkomlig p.g.a. de djupa v-dalarna. Den högsta toppen är Kuoperattjåkka (1730 m) och massivet innehåller 4 små glaciärer.

Tabell över Kårsatjåkkamassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Alep Kårsajekna Nischglaciär 0.35 0.7 1370 1575 205
2. Kaska Kårsajekna Nischglaciär 0.09 0.4 1360 1530 170
3. Lulep Kårsajekna Nischglaciär 0.17 0.5 1295 1460 165
4. Kuoperatjekna Nischglaciär 0.47 1.1 1195 1605 410
Totalt 1.08


1. Alep Kårsajekna

Alep Kårsajekna (0.35 km2) är en nischglaciär öster om Kårsatjåkka västtopp (punkt 1668).


2. Kaska Kårsajekna

Kaska Kårsajekna (0.09 km2), en mycket liten nischglaciär öster om Kårsatjåkka (punkt 1703), satt tidigare ihop med Lulep Kårsajekna.


3. Lulep Kårsajekna

Lulep Kårsajekna (0.17 km2) är en nischglaciär öster om Kårsatjåkka stortopp (punkt 1703). Alep Kårsajekna var tidigare en del av denna.


4. Kuoperatjekna

Kuoperatjekna (0.47 km2) är en nischglaciär öster om Kuoperattjåkka. Den går ner i en liten sjö och har stora (antagligen isfyllda) ändmoräner.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Atjekmassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Kallakmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.