Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Kårsatjåkkamassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Nierasmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Kallakmassivets glaciärer

Kallakmassivet från S Kallakmassivet från S, 7 augusti 1998. (52 kB)

Kallakmassivet är ett mäktigt högfjällsmassiv mellan Teusadalen och Akkajaure, väster om Kungsleden i södra Kebnekaise. Den högsta toppen är Kallaktjåkkå (1810 m), från vilken man har en oerhörd utsikt, och massivet innehåller 12 glaciärer.

Tabell över Kallakmassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Alep Tulvesjekna Nischglaciär 0.27 1.0 1335 1560 225
2. Lulep Tulvesjekna Nischglaciär 0.47 0.9 1195 1455 260
3. Alep Kallaktjåkkåjekna Nischglaciär 0.08 0.5 1340 1625 285
4. Lulep Kallaktjåkkåjekna Nischglaciär 0.33 1.0 1240 1620 380
5. Rieppetjåkkåjekna Platåglaciär 0.09 0.5 1360 1570 210
6. Kallakjekna Platåglaciär 2.02 2.0 1215 1780 565
7. Rieppejekna Dalglaciär 1.18 1.5 1170 1515 345
8. Nuortap Svaljekna Nischglaciär 0.53 1.2 1200 1520 320
9. Årjep Svaljekna Nischglaciär 0.57 0.8 1280 1565 285
10. Slätojekna Nischglaciär 0.21 0.6 1505 1720 215
11. Alep Varajekna Nischglaciär 0.19 0.6 1350 1550 200
12. Lulep Varajekna Nischglaciär 0.16 0.6 1275 1510 235
Totalt 6.10


1. Alep Tulvesjekna

Alep Tulvesjekna (0.27 km2) är en liten nischglaciär norr om Kallaktjåkkås västtopp (topp 1592).


2. Lulep Tulvesjekna

Lulep Tulvesjekna (0.47 km2), en nischglaciär, ligger väster om Kallaktjåkkå stortopp. Från glaciärens övre delar kan man tvära över massivet via ett pass (1390 m).


3. Alep Kallaktjåkkåjekna

Alep Kallaktjåkkåjekna (0.08 km2) är en mycket liten nischglaciär norr om Kallaktjåkkå stortopp.


4. Lulep Kallaktjåkkåjekna

Lulep Kallaktjåkkåjekna från 
S Lulep Kallaktjåkkåjekna från S, 10 augusti 1986. (72 kB)

Lulep Kallaktjåkkåjekna (0.33 km2) är en nischglaciär mellan Kallaktjåkkå stortopp och Rieppetjåkkå.


5. Rieppetjåkkåjekna

Rieppetjåkkåjekna (0.09 km2) är en liten platåglaciär på Rieppetjåkkås nordsida.


6. Kallakjekna

Kallakjekna från S Kallakjekna från S, 10 augusti 1986. (40 kB)

Kallakjekna (2.02 km2) är den största glaciären i massivet, en platåglaciär som skickar ner en tunga i dalen söder om Kallaktjåkkå stortopp.

Kallakjeknas tunga Kallakjeknas tunga, 10 augusti 1986. (57 kB)

Tungan ned mot söder är rätt sprickig; förr fanns det t.o.m. ett isfall där isen flyter över en klippkant, nu är det bara ett större sprickområde.

Kallakjeknas övre del Kallakjeknas övre del, 10 augusti 1986. (42 kB)

Den övre delen av Kallakjekna är jämn och i stort sett sprickfri.


7. Rieppejekna

Rieppejekna från V Rieppejekna från V, 10 augusti 1986. (59 kB)

Rieppejekna (1.18 km2) är en dalglaciär söder om Rieppetjåkkå. Den tycks vara jämn och ha relativt få sprickor, men har en massiv mittmorän. Från södra delen kan man tvära över massivet (passhöjd 1490 m).


8. Nuortap Svaljekna

Nuortap Svaljekna (0.53 km2) är en nischglaciär norr om Svalåive.


9. Årjep Svaljekna

Årjep Svaljekna (0.57 km2), en nischglaciär öster om Svalåive, går ner i en liten sjö. Invid glaciärens norra del finns ett pass över till Teusadalen (1450 m).


10. Slätojekna

Slätojekna (0.21 km2) är en liten nischglaciär på nordsidan av Slätotjåkkå.


11. Alep Varajekna

Alep Varajekna (0.19 km2), en liten nischglaciär på nordsidan av Varatjåkkå, var tidigare sammanhängande med Lulep Varajekna.


12. Lulep Varajekna

Lulep Varajekna (0.16 km2) är en liten nischglaciär norr om Varatjåkkå. Den satt tidigare ihop med Alep Varajekna.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Kårsatjåkkamassivets
glaciärer
Upp
Kebnekaises
glaciärer
Nästa
Nierasmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.