Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Vindelfjällens
glaciärer
Upp
Sveriges
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Jämtlandfjällens glaciärer

Sylarna från N Sylarna från N, 1 augusti 1997. (75 kB)

Jämtland- (och Härjedals-) fjällen är ett stort mellanfjällsområde i södra Jämtland och Härjedalen, med ett par mindre högfjällsmassiv, varav 2 har glaciärer. Den högsta toppen inom området är Helagsfjället (1797 m), och det finns 4 till 1700-meterstoppar och 7 1600-meterstoppar.

Jämtlandsfjällen innehåller några få små glaciärer. Totalt finns det 4 stycken med en total yta av 0.98 km2, 0.3 % av glaciärytan i Sverige. Samtliga glaciärer är av nischtyp och varierar mellan 0.08 och 0.49 km2.

Innehåll

 • Tabell över Jämtlandfjällens glaciärer med grunddata


 • Jämtlandfjällens glaciärer, ordnade efter massiv
 • Sylarnamassivet
  Helagsmassivet

  (För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)


  Tabell över Jämtlandfjällens glaciärer med grunddata

  # Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
  1. Storsylglaciären Nischglaciär 0.32+ 0.7 1420 1660 240
  2. Tempelglaciären Nischglaciär 0.09 0.4 1405 1560 155
  3. Ekorrglaciären Nischglaciär 0.08 0.3 1355 1550 195
  Delsumma 0.49+
  4. Helagsglaciären Nischglaciär 0.49 0.6 1365 1675 310
  Delsumma 0.49
  Totalt 0.98+

  Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


  Sylarnamassivet

  Storsylglaciären från N Storsylglaciären från N, 1 augusti 1997. (62 kB)

  Sylarnamassivet ligger på gränsen mellan Norge och Sverige. Den högsta toppen är Storsylen (1762 m), 200 m in i Norge, medan den högsta toppen i den svenska delen är Templet (1728 m). Massivets svenska del innehåller 3 små glaciärer, och det finns ytterligare 4 i den norska.

  1. Storsylglaciären

  Storsylglaciären från NO Storsylglaciären från NO, 2 augusti 1997. (119 kB)

  Storsylglaciären (0.32+ km2) är en nischglaciär nedanför Storsylens stup. Den har minskat en hel del tidigare under seklet, men har börjat skjuta fram igen de senaste åren.

  Storsylglaciärens isfall Storsylglaciärens isfall, 2 augusti 1997. (66 kB)

  Detta har fått till följd att ett verkligt isfall har bildats, där tungan skjuter fram över en bergskant. Även i övrigt är Storsylglaciären rätt sprickig.

  Vid Storsylglaciärens isfall Vid Storsylglaciärens isfall, 2 augusti 1997. (55 kB)

  Stereobild av Storsylglaciärens isfall.

  2. Tempelglaciären

  Tempelglaciären (0.09 km2), en mycket liten nischglaciär, ligger öster om Templet. Den tycks vara i stort sett sprickfri.

  3. Ekorrglaciären

  Ekorrglaciären (0.08 km2) är en mycket liten nischglaciär söder om Templet.


  Helagsmassivet

  Helagsglaciären från Ö Helagsglaciären från Ö, 5 augusti 1997. (56 kB)

  Helagsmassivet är ett isolerat högfjällsmassiv i nordligaste Härjedalen. Dess högsta topp är Stora Helagsstöten (1797 m), och det har en glaciär.

  4. Helagsglaciären

  Helagsglaciären från S Helagsglaciären från S, 4 augusti 1997. (68 kB)

  Helagsglaciären (0.49 km2), en kort men bred nischglaciär, är Sveriges sydligaste. I likhet med andra glaciärer har den minskat kraftigt under 1900-talet, och riskerade att delas upp i två, men de senaste åren har den börjat öka i tjocklek igen.

  Sprickområde i Helagsglaciären Sprickområde i Helagsglaciären, 4 augusti 1997. (97 kB)

  Helagsglaciären är en mycket sprickig glaciär, troligen främst beroende på mycket ojämnt underlag. Det finns också två nunatakker.

  Isskivor i Helagsglaciären Isskivor i Helagsglaciären, 4 augusti 1997. (32 kB)

  Invid öppningen till en isgrotta vid Helagsglaciärens södra tunga hade isen smält fram i form av tunna skivor.


  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Föregående
  Vindelfjällens
  glaciärer
  Upp
  Sveriges
  glaciärer
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
  Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.