Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Sareks
glaciärer
Upp
Sveriges
glaciärer
Nästa
Vindelfjällens
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Arjeplogfjällens glaciärer

Årjep Saulo från NV Årjep Saulo från NV, 5 augusti 1996. (65 kB)

Arjeplogfjällen är ett vidsträckt mellanfjällsområde mellan Piteälven och gränsen till Västerbottens län, med enstaka mindre högfjällsmassiv, varav 5 har glaciärer. Den högsta toppen inom området är Nuortap Saulo (1768 m), och det finns 1 till 1700-meterstopp och 4 1600-meterstoppar.

Arjeplogfjällen innehåller endast få, och små glaciärer. Totalt känner jag till 10 stycken med en total yta av 1.65 km2, 0.6 % av glaciärytan i Sverige. Av glaciärerna är 3 av nischtyp och 7 av platåtyp. Det är emellertid inte omöjligt att det kan finnas fler, eftersom jag upptäckte den näst största så sent som 1996!

Innehåll

 • Tabell över Arjeplogfjällens glaciärer med grunddata


 • Arjeplogfjällens glaciärer, ordnade efter massiv
 • Nuortap Saulomassivet
  Jervasmassivet
  Straitasmassivet
  Fierrasmassivet
  Tsangamassivet

  (För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)


  Tabell över Arjeplogfjällens glaciärer med grunddata

  # Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
  1. Saulojekna Platåglaciär 0.06+ 0.2 1490 1710 220
  Delsumma 0.06+
  2. Jervasjekna Platåglaciär 0.20 0.4 1150 1310 160
  3. Rivajekna Platåglaciär 0.39 1.2 1090 1405 315
  Delsumma 0.59
  4. Alep Vaulajekna Platåglaciär 0.11 0.3 1050 1225 175
  5. Lulep Vaulajekna Nischglaciär 0.11 0.3 1200 1300 100
  6. Straitasjekna Nischglaciär 0.12 0.4 1235 1410 175
  Delsumma 0.34
  7. Nuortap Fierrasjekna Platåglaciär 0.13 0.3 1230 1355 125
  8. Årjep Fierrasjekna Platåglaciär 0.42 0.7 1355 1540 185
  Delsumma 0.55
  9. Alep Tsangajekna Platåglaciär 0.05 0.2 1200 1375 175
  10. Lulep Tsangajekna Nischglaciär 0.06 0.3 1195 1385 190
  Delsumma 0.11
  Totalt 1.65+

  Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


  Nuortap Saulomassivet

  Nuortap Saulo är ett majestätiskt och kompakt högfjällsmassiv mitt på gränsen till Norge, mellan Pieskehaure och Mavasjaure. Det är en dubbeltopp, med den södra som den högsta (1768 m). (Massivets pendang, det 1715 m höga Årjep Saulo mellan Mavasjaure och Ikesjaure, saknar glaciärer.)

  1. Saulojekna

  Saulojekna från NO Saulojekna från NO, 2 augusti 1996. (41 kB)

  Saulojekna (0.06+ km2) är en liten platåglaciär på östsidan av Nuortap Saulo, precis på gränsen till Norge. Den är inte utsatt på fjällkartan, men väl på den norska kartan.


  Jervasmassivet

  Jervasmassivet är ett omväxlande högfjällsmassiv på riksgränsen mellan Balvatnet-Ikesjaure och Jurunvagge-Silvervägen-Skieidivaggi. Dess högsta topp på svenska sidan är Muvratjåkkå (1505 m), medan Björntoppen inne i Norge når 1709 m. Massivet har ett flertal mindre glaciärer av nisch- och platåtyp, varav två stycken ligger i Sverige.

  2. Jervasjekna

  Jervasjekna från NO Jervasjekna från NO, 6 augusti 1996. (52 kB)

  Jervasjekna (0.20 km2) är en liten platåglaciär på östsidan av Stuor-Jervas. Den går ned i en liten sjö som kallas Issjön.

  3. Rivajekna

  Rivajekna från NO Rivajekna från NO, 8 augusti 1996. (52 kB)

  Rivajekna (0.39 km2) är en platåglaciär på Rivas östsluttning. Den är inte utsatt på fjällkartan, vilket får anses förvånande med tanke på dess storlek. Jag upptäckte den i augusti 1996 när jag var i området (senare har jag hört att medlemmar av Argaladeiföreningen har noterat den tidigare). En möjlig förklaring kan dock vara att den tidigare varit helt borta, men nu nybildats i samband med de senaste årens kraftiga snööverskott (se Westmans glaciär).

  Rivajeknas spricksystem Rivajeknas spricksystem, 8 augusti 1996. (48 kB)

  Rivajekna har en del sprickor, p.g.a. sin branthet.

  Karta över Rivajekna Karta över Rivajekna. (153 kB)

  Kartan ritad av författaren (även större snöfält utsatta här).  Straitasmassivet

  Straitasmassivet är ett lägre högfjällsmassiv mellan Guijaure, Smuolevagge och Saltdalen i Norge. Den högsta toppen är Straitastjåkkå (1568 m), och det finns tre mycket små glaciärer i massivet.

  4. Alep Vaulajekna

  Alep Vaulajekna (0.11 km2) är en mycket liten platåglaciär på nordsidan av Vaulatjårro. Möjligtvis är detta bara en dödis.

  5. Lulep Vaulajekna

  Lulep Vaulajekna (0.11 km2) är en pytteliten nischglaciär (eller dödis) på Vaulatjårros östsida.

  6. Straitasjekna

  Straitasjekna (0.12 km2) är en mycket liten nischglaciär under Straitastjåkkås östbrant. I likhet med de båda andra glaciärerna i massivet är dess klassificering tveksam - det kan lika gärna vara en dödis.


  Fierrasmassivet

  Fierrasmassivet är ett vidsträckt lägre högfjällsmassiv mellan Smuolevagge och Laisdalen. Den högsta toppen är N. Fierras (1605 m), och det finns två mindre glaciärer i massivet.

  7. Nuortap Fierrasjekna

  Nuortap Fierrasjekna (0.13 km2) är en mycket liten platåglaciär på nordsidan av V. Fierras. Denna glaciär är kanske bara en dödis.

  8. Årjep Fierrasjekna

  Årjep Fierrasjekna (0.42 km2) är en platåglaciär på V. Fierras.


  Tsangamassivet

  Tsangamassivet är ett mindre högfjällsmassiv mellan Laisdalen, Vindelälven och Tjålmjauresänkan. Den högsta toppen är Tsangatjåkkå (1641 m), och det finns två mycket små glaciärer i massivet.

  9. Alep Tsangajekna

  Alep Tsangajekna (0.05 km2) är en mycket liten platåglaciär på nordsidan av Tsangatjåkkå. Eventuellt är detta bara en dödis.

  10. Lulep Tsangajekna

  Lulep Tsangajekna (0.06 km2) är en pytteliten nischglaciär (eller dödis) i en tydlig glaciärnisch öster om Tsangatjåkkå.


  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Föregående
  Sareks
  glaciärer
  Upp
  Sveriges
  glaciärer
  Nästa
  Vindelfjällens
  glaciärer
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
  Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.