Startsida Början
Dokumentets
början
Upp
Absiskofjällens
glaciärer
Nästa
Tuoptemassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Vadvemassivets glaciärer

Vadvemassivet från S Vadvemassivet från S, 30 augusti 1986. (58 kB)

Vadvemassivet är ett högfjällsmassiv norr om Kuokkelplatån i västra Abiskofjällen. Den högsta toppen är Päivektjåkka (1327 m), och massivet innehåller 2 glaciärer. Vadvetjåkka nationalpark täcker en del av massivet.

Tabell över Vadvemassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Päivekjekna Platåglaciär 1.23 1.4 995 1290 295
2. Tjunojekna Platåglaciär 0.47+ 1.0 925 1170 245
Totalt 1.70+

Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


1. Päivekjekna

Päivekjekna (1.23 km2) är en rätt stor platåglaciär på östsidan av Päivektjåkka.


2. Tjunojekna

Tjunojekna (0.47+ km2) är en platåglaciär på östsidan av Tjunotjåkka. Glaciären, som delvis ligger i Norge, går ned ovanligt långt, till 925 m över havet.


Startsida Början
Dokumentets
början
Upp
Absiskofjällens
glaciärer
Nästa
Tuoptemassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.