Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Vadvemassivets
glaciärer
Upp
Absiskofjällens
glaciärer
Nästa
Kårsamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Tuoptemassivets glaciärer

Tuoptemassivet från SO Tuoptemassivet från SO, 14 juli 1981. (40 kB)

Tuoptemassivet är ett högfjällsmassiv norr om östra Torne träsk i östra Abiskofjällen. Den högsta toppen är Tuoptetjåkka (också kallad Salmetjåkka) (1603 m). Massivet innehåller 2 glaciärer.

Tabell över Tuoptemassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Tuoptejekna Nischglaciär 0.19 0.5 1170 1410 240
2. Altasjekna Nischglaciär 0.09+ 0.3 1320 1405 85
Totalt 0.28+

Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.


1. Tuoptejekna

Tuoptejekna (0.19 km2) är en liten nischglaciär öster om Tuoptetjåkkas östtopp. Den går ner i en liten sjö.


2. Altasjekna

Altasjekna (0.09+ km2), en liten nischglaciär på nordsidan av Altastjårro, ligger bara delvis i Sverige.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Vadvemassivets
glaciärer
Upp
Absiskofjällens
glaciärer
Nästa
Kårsamassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.