Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Kårsamassivets
glaciärer
Upp
Absiskofjällens
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Kiellasmassivets glaciärer

Kiellasmassivet från NO Kiellasmassivet från NO, 14 juli 1981. (75 kB)

Kiellasmassivet är ett stort, och ganska högt högfjällsmassiv mellan Abiskodalen-Torne träsk och Alesvagge-Pessisvagge i östra Abiskofjällen. Den högsta toppen är Kiellastjåkka (1803 m), och massivet innehåller 12 rätt små glaciärer. Massivet kallas också Södra Abiskoalperna, och den kända genombrottsdalen Lapporten (Tjuonavagge) ligger i det.

Tabell över Kiellasmassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Alep Adnjejekna Nischglaciär 0.28 1.0 1335 1575 240
2. Kaska Adnjejekna Nischglaciär 0.29 0.7 1430 1620 190
3. Årjep Adnjejekna Nischglaciär 0.15 0.4 1515 1620 105
4. Lulep Adnjejekna Platåglaciär 0.15 0.4 1380 1600 220
5. Tjåmuhasjekna Nischglaciär 0.05 0.3 1420 1610 190
6. Siellajekna Nischglaciär 0.37 0.8 1250 1540 290
7. Pallenrieppejekna Nischglaciär 0.62 1.4 1310 1590 280
8. Kaskasrieppejekna Nischglaciär 0.39 1.0 1355 1650 295
9. Kukkesrieppejekna Dalglaciär 0.71 1.9 1295 1640 345
10. Nuortap Kiellasjekna Nischglaciär 0.24 0.9 1380 1600 220
11. Årjep Kiellasjekna Nischglaciär 0.11 0.4 1400 1545 145
12. Pakkapahukjekna Platåglaciär 0.19 0.7 1380 1620 240
Totalt 3.55


1. Alep Adnjejekna

Alep Adnjejekna (0.28 km2) är en nischglaciär på nordsidan av Adnjetjårro.


2. Kaska Adnjejekna

Kaska Adnjejekna (0.29 km2), en nischglaciär, ligger på nordsidan av Adnjetjårro.


3. Årjep Adnjejekna

Årjep Adnjejekna (0.15 km2) är en liten nischglaciär på nordsidan av Adnjetjårro.


4. Lulep Adnjejekna

Lulep Adnjejekna (0.15 km2) är en liten platåglaciär på Adnjetjårros nordöstsluttning.


5. Tjåmuhasjekna

Tjåmuhasjekna (0.05 km2) är en ytterst liten nischglaciär på nordsidan av Tjåmuhas.


6. Siellajekna

Siellajekna (0.37 km2) är en nischglaciär på östsidan av Siellatjåkka, inne i dalen Pallenrieppe. Den har tidigare suttit ihop med Pallenrieppejekna.


7. Pallenrieppejekna

Pallenrieppejekna och Siellajekna från 
Njulla Pallenrieppejekna och Siellajekna från Njulla, 20 juli 1981. (61 kB)

Pallenrieppejekna (0.62 km2) är en medelstor nischglaciär längst in i dalen Pallenrieppe. Tidigare under nittonhundratalet satt den ihop med Siellajekna.


8. Kaskasrieppejekna

Kaskasrieppejekna (0.39 km2) är en nischglaciär längst in i dalen Kaskasrieppe.


9. Kukkesrieppejekna

Pakkapahukjekna, Nuortap Kiellasjekna och 
Kukkesrieppejekna från Ö Pakkapahukjekna, Nuortap Kiellasjekna och Kukkesrieppejekna från Ö, 14 juli 1981. (53 kB)

Kukkesrieppejekna (0.71 km2), en mindre långsmal dalglaciär, är den största glaciären i massivet.


10. Nuortap Kiellasjekna

Nuortap Kiellasjekna (0.24 km2) är en nischglaciär på nordöstsidan av Kiellastjåkka.


11. Årjep Kiellasjekna

Årjep Kiellasjekna (0.11 km2) är en mycket liten nischglaciär på Kiellastjåkkas sydsida.


12. Pakkapahukjekna

Pakkapahukjekna (0.19 km2) är en liten platåglaciär i en svag sänka på Pakkapahuktjåkkas nordsida.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Kårsamassivets
glaciärer
Upp
Absiskofjällens
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.