Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Tuoptemassivets
glaciärer
Upp
Absiskofjällens
glaciärer
Nästa
Kiellasmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Kårsamassivets glaciärer

Kårsamassivet från Ö Kårsamassivet från Ö, 17 augusti 1986. (69 kB)

Kårsamassivet är ett inte så värst högt, men ändå kraftigt nedisat högfjällsmassiv mellan Kuokkelplatån-Torne träsk och Håikanvagge-Abiskodalen i västra Abiskofjällen. Den högsta toppen är Vassitjåkka (1590 m), och massivet innehåller 10 glaciärer. Massivet kallas också Västra Abiskoalperna.

Tabell över Kårsamassivets glaciärer med grunddata

# Namn Typ Area (km2) Längd (km) Lägsta punkt (m) Högsta punkt (m) Höjdskillnad (m)
1. Vuoitasjekna Platåglaciär 0.43 0.7 1300 1560 260
2. Alep Håikanjekna Nischglaciär 0.35 0.8 1135 1355 220
3. Lulep Håikanjekna Platåglaciär 0.33 1.1 1190 1455 265
4. Kårsajekna Dalglaciär 1.57 2.1 940 1480 540
5. Kårsatjåkkajekna Nischglaciär 0.82 1.6 1110 1485 375
6. Lulep Vassijekna Platåglaciär 0.71 0.9 1410 1570 160
7. Kaska Vassijekna Nischglaciär 0.14 0.4 1090 1380 290
8. Alep Vassijekna Platåglaciär 0.12 0.4 1130 1295 165
9. Kuoblajekna Platåglaciär 0.15 0.4 1170 1290 120
10. Kåppasjekna Platåglaciär 0.15 0.5 1235 1305 70
Totalt 4.77


1. Vuoitasjekna

Vuoitasjekna från Ö Vuoitasjekna från Ö, 16 augusti 1986. (69 kB)

Vuoitasjekna (0.43 km2) är en brant platåglaciär på östsidan av Vuoitasrita. Den är rätt sprickig, och går ned i två tydliga tungor.


2. Alep Håikanjekna

Alep Håikanjekna från NV Alep Håikanjekna från NV, 16 augusti 1986. (74 kB)

Alep Håikanjekna (0.35 km2) är en nischglaciär öster om Vuoitasrita. Den är mindre än vad som visas på fjällkartan, och går inte längre ned i sjön nedanför.


3. Lulep Håikanjekna

Lulep Håikanjekna från NV Lulep Håikanjekna från NV, 16 augusti 1986. (67 kB)

Lulep Håikanjekna (0.33 km2) är en brant platåglaciär på sydvästsidan av Kårsatjåkka.


4. Kårsajekna

Kårsajekna från Ö Kårsajekna från Ö, 16 augusti 1986. (146 kB)

Kårsajekna (1.57 km2), mer bekant som Kårsajökeln, är en hyfsat stor dalglaciär, som emellertid varit betydligt större. Den satt under tidiga nittonhundratalet ihop med den högre belägna Kårsatjåkkajekna. P.g.a. dess relativa närhet till järnvägen blev Kårsajekna rätt tidigt föremål för mer ingående undersökningar, innan upprättandet av den vetenskapliga stationen i Tarfala försköt tyngdpunkten till glaciärerna i Kebnekaisemassivet.

Kårsajeknas övre delar från NO Kårsajeknas övre delar från NO, 16 augusti 1986. (60 kB)

Kårsajekna har en massiv mittmorän som skyddat isen under från avsmältning, så att den sticker upp och fram från resten av tungan. Glaciärtungan går ned till 940 m, vilket får anses som en mycket låg siffra (för svenska förhållanden). Den nedre delen av isen är relativt jämn och sprickfri, men en hel del sprickor finns i de övre brantare delarna.

Klipptorn i Kårsajeknas övre del Klipptorn i Kårsajeknas övre del, 16 augusti 1986. (38 kB)

På sydsidan av Kårsajeknas översta del finns flera mindre, vassa klipptorn som når ca 1520 m höjd.


5. Kårsatjåkkajekna

Kårsatjåkkajekna (0.82 km2) är en nischglaciär nordöst om Kårsatjåkka. Tidigare var den en del av den större Kårsajekna.

.

6. Lulep Vassijekna

Lulep Vassijekna (0.71 km2) är en platåglaciär på Vassitjåkkas topplatå.


7. Kaska Vassijekna

Kaska Vassijekna (0.14 km2) är en liten nischglaciär norr om Vassitjåkka.


8. Alep Vassijekna

Alep Vassijekna (0.12 km2), en mycket liten platåglaciär, ligger på sidan av en nisch i Vassitjåkka.


9. Kuoblajekna

Kuoblajekna (0.15 km2) är en liten platåglaciär på östsidan av Kuoblatjårro.


10. Kåppasjekna

Kåppasjekna (0.15 km2), en mycket liten platåglaciär (eller dödis), ligger på östsidan av Pajep Kåppatjåkka. Den är inte utsatt på fjällkartan.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Tuoptemassivets
glaciärer
Upp
Absiskofjällens
glaciärer
Nästa
Kiellasmassivets
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.