Startsida Början
Dokumentets
början
Upp
Sveriges
glaciärer
Nästa
Kebnekaises
glaciärer
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.


Abiskofjällens glaciärer

Kiellasmassivet och ´Lapporten´ från NV Kiellasmassivet och ´Lapporten´ från NV, 2 juli 1986. (83 kB)

Abiskofjällen är ett fjällområde på ömse sidor om Torne Träsk, som innehåller några stycken högre massiv. Området begränsas av Abiskodalen-Alesvagge i söder och riksgränsen i väster och norr. Den högsta toppen är Kiellastjåkka (1803 m), och det finns 11 1700-meters och 16 1600-meterstoppar.

Abiskofjällen innehåller 26 glaciärer, de flesta dock små (bara 2 st är mer än 1 km2). Den totala ytan är 10.30 km2, vilket är 3.5 % av glaciärarealen i Sverige.

Totalt finns det 2 dalglaciärer, 14 nischglaciärer, och 10 platåglaciärer. Dalglaciärernas yta varierar mellan 0.71 och 1.57 km2, nischglaciärerna mellan 0.05 och 0.82, och platåglaciärerna slutligen mellan 0.12 och 1.23 km2.

Innehåll

 • Abiskofjällens glaciärer, ordnade efter massiv


 • Tabell över Abiskofjällens glaciärer över 1 km2

 • (För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)


  Abiskofjällens glaciärer, ordnade efter massiv

  Vadvemassivet
  Vadvemassivet
  Tuoptemassivet
  Tuoptemassivet
  Kårsamassivet
  Kårsamassivet
  Kiellasmassivet
  Kiellasmassivet


  Abiskofjällens glaciärer över 1 km2

  Namn Area (km2) Typ Massiv
  1. Kårsajekna 1.57 Dalglaciär Kårsa
  2. Päivekjekna 1.23 Platåglaciär Vadve


  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Upp
  Sveriges
  glaciärer
  Nästa
  Kebnekaises
  glaciärer
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 18 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand
  Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning.