Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Bingsbreen och
Langedalsbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Bøyabreen och
Brevatnet
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Instabil isbro på nedre Supphellebreen - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Instabil isbro på nedre Supphellebreen, höger Instabil isbro på nedre Supphellebreen, vänster

Instabil isbro på nedre Supphellebreen, 23 juni 1999.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Bingsbreen och
Langedalsbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Bøyabreen och
Brevatnet
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand