Startsida Början
Dokumentets
början
Stereo
Stereo-
bilder
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Stereo logo

Stereobilder av glaciärer

Innehåll

 • Om stereobilder


 • Att ta stereobilder


 • Betrakta stereobilder


 • Positiv Stereo

  Negativ Stereo

 • Stereobilderna • Om stereobilder

  Tre dimensioner är givetvis bättre än två, så här finns en del Stereobilder. Hur ser vi egentligen tredimensionellt? Eftersom ögonen befinner sig ca 7 cm ifrån varandra ser de objekt från något olika vinklar. Blunda med ena ögat, och därefter med det andra, så ser du närbelägna objekt "flytta" sig i förhållande till mer avlägsna. Denna effekt kallas Parallax och blir svagare ju mer avståndet ökar; därför ser vi bara (bra) tredimensionellt inom ca 25 m.

  För att åstadkomma tredimensionella bilder måste man alltså tvinga ögonen att se olika bilder. Det bästa sättet är Hologram, där mönstret som det reflekterade ljuset bildar beror på betraktarvinkeln, men teknologin för att visa sådana över nätet finns inte än. Det vanligaste sättet är Anaglyfbilder, en bild i rött och en i grönt/blått, och ett par glasögon med färgad plast för att tvinga ögonen att se bara den avsedda bilden. Dessa bilder kan dock bara vara svartvita. Det finns också glasögon för olika polariserat ljus, eller sådana som blir ogenomskinliga några tiotal gånger per sekund, men de kräver speciell visningsteknologi. Kring förra sekelskiftet var stereoskop populära, där ett linssystem såg till att ögonen bara såg den avsedda bilden, och liknande finns fortfarande.

  Men vad jag ville ha var ett system som kan visa färger, inte kräver någon slags glasögon, som kan visas över nätet på en vanlig monitor, och där det dessutom är enkelt och billigt att ta egna stereobilder. Systemet finns.


  Att ta stereobilder

  För att ta bilderna använder du en helt vanlig kamera. Ta först Vänster bild, flytta dig sedan lämpligt avstånd åt höger och ta Höger bild. Använd samma zoomning, och försök att ha samma ljusförhållanden, bländare och exponeringstid. Centrera samma punkt, och rotera inte kameran (runt linsens axel). Kort sagt, försök få bilderna identiska, bortsett från förflyttningen i sidled. Undvik rörliga mål, och om du fotograferar människor så be dem att vara still medan du tar bilderna.

  Om du vill ha naturligt 3D-utseende bör du flytta kameran lika mycket i sidled som du har mellan ögonen, d.v.s. ca 7 cm. För att förstärka 3D-effekten kan man emellertid öka på avståndet betydligt. En gång flyttade jag mig ca 20 m (!) för att få stereoeffekt på flera kilometer avlägsna berg. Det fungerade utmärkt, men om man flyttar sig mycket måste man se till att man inte har någon närbelägen förgrund. I annat fall kommer den att bli helt oigenkännelig.


  Betrakta stereobilder

  För att sedan se på bilderna i stereo använder du exakt samma teknik som för Stereogram, sådana där bilder med "gömda" 3D-bilder i. Om du kan se sådana bilder använder du exakt samma teknik här. Det finns två sätt att göra detta på: Positivt och Negativt . För de flesta personer är Positiv stereo lättare att åstadkomma än Negativ, och bilden tycks "förstoras" något. En stor nackdel är emellertid att man inte kan använda bilder som är bredare än avståndet mellan ögonen, ca 7 cm (vissa personer säger sig klara större avstånd än så, olyckligtvis dock inte jag själv). Negativ stereo har inte den begränsningen, men kan vara något svårare att bemästra.

  De små bilderna här i detta dokument är avsedda att ses Positivt; detta kommer att fungera så länge de inte visas för stort, vilket de inte kommer att göra om inte bildskärmen är satt till en löjligt låg upplösning i förhållande till sin storlek. Följande tabell visar minimiupplösningen för monitorer i olika storlekar.

  MonitorMinimiupplösning
  14"640x480
  15"640x480
  17"800x600
  19"800x600
  21"1024x768

  De större bilderna, som du kan klicka dig fram till, är däremot av nödvändighet placerade för att betraktas Negativt.


  Positiv Stereo

  När du ser på stereobilder Positivt placerar du den Vänstra bilden till vänster, och den Högra till höger, intill varandra. Försök sedan att se "genom" dem, att fokusera bilden längre bort. Du kommer att "se dubbelt", men om du lyckas kommer två av bilderna att "smälta samman" till en tredimensionell bild.

  Positiv Stereo

  Detta kan vara svårt att lyckas med för en ovan person, men det är som med att lära sig cykla, när man väl lärt sig det sitter det i. När bilderna först kommer samman kan det vara oskarpt, men ta det lugnt och håll kvar bilden så kommer skärpan så småningom. Bilden tycks "sväva bakom" de ursprungliga bilderna, och tycks också som en följd av detta vara något större.


  Negativ Stereo

  För att se på stereobilder Negativt placerar du den Vänstra bilden till höger, och den Högra till vänster, intill varandra. Försök sedan att se "närmare än" dem, skela med ögonen som när du tittar på nästippen. Du kommer att "se dubbelt", men om du lyckas kommer två av bilderna att "smälta samman" till en tredimensionell bild.

  Negativ Stereo

  Detta sätt kan vara ännu något svårare att lära sig än det förra, men det varierar från person till person - vissa tycker detta sätt är lättare. När bilderna först kommer samman kan det vara oskarpt, men ta det lugnt och håll kvar bilden så kommer skärpan så småningom. Bilden tycks "sväva framför" de ursprungliga bilderna, och tycks också som en följd av detta vara något mindre.


  Stereobilderna

  Ålmajalosjekna, Sulitelma

  Smältvattenbäck på Ålmajalosjekna, 
vänster Smältvattenbäck på Ålmajalosjekna, 
höger

  Smältvattenbäck på Ålmajalosjekna, 30 juli 1996. (138 kB)


  Sarekpaktejekna, Sarek

  Iskanjon på Sarekpaktejekna, vänster Iskanjon på Sarekpaktejekna, höger

  Iskanjon på Sarekpaktejekna, 6 augusti 1998. (58 kB)


  Jåkåtjkaskajekna, Sarek

  Spricka på Jåkåtjkaskajekna, vänster Spricka på Jåkåtjkaskajekna, höger

  Spricka på Jåkåtjkaskajekna, 3 augusti 1998. (134 kB)


  Storsylglaciären, Jämtland

  Storsylglaciärens isfall, vänster Storsylglaciärens isfall, höger

  Storsylglaciärens isfall, 2 augusti 1997. (76 kB)


  Rundvassbreen, Blåmannsisen

  Rundvassbreens tunga från N, vänster Rundvassbreens tunga från N, höger

  Rundvassbreens tunga från N, 29 juli 2000. (96 kB)


  Leirvassbreen, Blåmannsisen

  Spricka på Leirvassbreen, vänster Spricka på Leirvassbreen, höger

  Spricka på Leirvassbreen, 29 juli 2000. (121 kB)


  Isvassbreen, Blåmannsisen

  Isberg från Isvassbreen, vänster Isberg från Isvassbreen, höger

  Isberg från Isvassbreen, 28 juli 2000. (68 kB)


  Argalaijekna, Sulitjelma

  Spricka på Argalaijekna, vänster Spricka på Argalaijekna, höger

  Spricka på Argalaijekna, 8 augusti 1996. (97 kB)


  Flatisen, Vest-Svartisen

  Flatisen och Flatisvatnet, vänster Flatisen och Flatisvatnet, höger

  Flatisen och Flatisvatnet, 19 juli 2000. (93 kB)


  Fonndalsbreen, Vest-Svartisen

  Fonndalsbreen från N, vänster Fonndalsbreen från N, höger

  Fonndalsbreen från N, 23 juli 2000. (97 kB)


  Fonndalsbreen, Vest-Svartisen

  Fonndalsbreens branta front, vänster Fonndalsbreens branta front, höger

  Fonndalsbreens branta front, 23 juli 2000. (82 kB)


  Engabreen, Vest-Svartisen

  Engabreens mycket uppspruckna front, vänster Engabreens mycket uppspruckna front, höger

  Engabreens mycket uppspruckna front, 28 juli 1997. (93 kB)


  Engabreen, Vest-Svartisen

  Engabreens tunga från NV, vänster Engabreens tunga från NV, höger

  Engabreens tunga från NV, 23 juli 2000. (110 kB)


  Engabreen, Vest-Svartisen

  Istorn i Engabreen, vänster Istorn i Engabreen, höger

  Istorn i Engabreen, 23 juli 2000. (55 kB)


  Austerdalsisen, Øst-Svartisen

  Austerdalsisens isfront, vänster Austerdalsisens isfront, höger

  Austerdalsisens isfront, 18 juli 2000. (95 kB)


  Mørkbekkbreen, Okstindan

  Mørkbekkbreen från N, vänster Mørkbekkbreen från N, höger

  Mørkbekkbreen från N, 17 juli 2000. (99 kB)


  Austre Okstindbreen, Okstindan

  Spricka på Austre Okstindbreen, 
vänster Spricka på Austre Okstindbreen, höger

  Spricka på Austre Okstindbreen, 26 juli 1997. (85 kB)


  Melkevollbreen, Jostedalsbreen

  Den eleganta Melkevollbreen, vänster Den eleganta Melkevollbreen, höger

  Den eleganta Melkevollbreen, 24 juni 1999. (97 kB)


  Briksdalsbreen, Jostedalsbreen

  Bland Briksdalsbreens sprickor, vänster Bland Briksdalsbreens sprickor, höger

  Bland Briksdalsbreens sprickor, 24 juni 1999. (114 kB)


  Briksdalsbreen, Jostedalsbreen

  Glaciärbrunn på Briksdalsbreen, vänster Glaciärbrunn på Briksdalsbreen, höger

  Glaciärbrunn på Briksdalsbreen, 24 juni 1999. (124 kB)


  Briksdalsbreen, Jostedalsbreen

  Briksdalsbreen krossande skog, vänster Briksdalsbreen krossande skog, höger

  Briksdalsbreen krossande skog, 24 juni 1999. (141 kB)


  Brenndalsbreen, Jostedalsbreen

  Brenndalsbreen från V, vänster Brenndalsbreen från V, höger

  Brenndalsbreen från V, 24 juni 1999 (139 kB)


  Brenndalsbreen, Jostedalsbreen

  Isblock nedanför Brenndalsbreens front, 
vänster Isblock nedanför Brenndalsbreens front, 
höger

  Isblock nedanför Brenndalsbreens front, 24 juni 1999 (120 kB)


  Kjenndalsbreen, Jostedalsbreen

  Kjenndalsbreen från N, vänster Kjenndalsbreen från N, höger

  Kjenndalsbreen från N, 24 juni 1999 (97 kB)


  Fåbergstølsbreen, Jostedalsbreen

  Fåbergstølsbreen i sin dalgång, vänster Fåbergstølsbreen i sin dalgång, höger

  Fabergstølsbreen i sin dalgång, 22 juni 1999 (86 kB)


  Nigardsbreen, Jostedalsbreen

  Nigardsbreen från Ö, vänster Nigardsbreen från Ö, höger

  Nigardsbreen från Ö, 22 juni 1999 (116 kB)


  Nigardsbreen, Jostedalsbreen

  Nigardsbreens front, vänster Nigardsbreens front, höger

  Nigardsbreens front, 22 juni 1999 (113 kB)


  Nigardsbreen, Jostedalsbreen

  Fjällbjörk framför den avancerande Nigardsbreen, 
vänster Fjällbjörk framför den avancerande Nigardsbreen, 
höger

  Fjällbjörk framför den avancerande Nigardsbreen, 22 juni 1999 (138 kB)


  Nigardsbreen, Jostedalsbreen

  Nedrasat isblock framför Nigardsbreen, vänster Nedrasat isblock framför Nigardsbreen, höger

  Nedrasat isblock framför Nigardsbreen, 22 juni 1999 (113 kB)


  Bergsetbreen, Jostedalsbreen

  Bergsetbreen i Krundalen, vänster Bergsetbreen i Krundalen, höger

  Bergsetbreen i Krundalen, 22 juni 1999 (105 kB)


  Bergsetbreen, Jostedalsbreen

  Isformation i Bergsetbreens front, vänster Isformation i Bergsetbreens front, höger

  Isformation i Bergsetbreens front, 22 juni 1999 (100 kB)


  Austerdalsbreen, Jostedalsbreen

  Austerdalsbreen med Lokebreen, Odinsbreen och 
Torsbreen, vänster Austerdalsbreen med Lokebreen, Odinsbreen och 
Torsbreen, höger

  Austerdalsbreen med Lokebreen, Odinsbreen och Torsbreen, 23 juni 1999 (98 kB)


  Langedalsbreen, Jostedalsbreen

  Bingsbreen och Langedalsbreen, vänster Bingsbreen och Langedalsbreen, höger

  Bingsbreen och Langedalsbreen, 23 juni 1999 (89 kB)


  Supphellebreen, Jostedalsbreen

  Instabil isbro på nedre Supphellebreen, 
vänster Instabil isbro på nedre Supphellebreen, 
höger

  Instabil isbro på nedre Supphellebreen, 23 juni 1999 (117 kB)


  Bøyabreen, Jostedalsbreen

  Bøyabreen och Brevatnet, vänster Bøyabreen och Brevatnet, höger

  Bøyabreen och Brevatnet, 23 juni 1999 (109 kB)


  Rembesdalsskåki, Hardangerjøkulen

  Rembesdalsskåki och Demmevatnet från N, 
vänster Rembesdalsskåki och Demmevatnet från N, 
höger

  Rembesdalsskåki och Demmevatnet från N, 30 september 2000 (52 kB)


  Rembesdalsskåki, Hardangerjøkulen

  Sprickor i Rembesdalsskåki, vänster Sprickor i Rembesdalsskåki, höger

  Sprickor i Rembesdalsskåki, 30 september 2000 (103 kB)


  Rembesdalsskåki, Hardangerjøkulen

  Rembesdalsskåkis isbräcka, vänster Rembesdalsskåkis isbräcka, höger

  Rembesdalsskåkis isbräcka, 30 september 2000 (70 kB)


  Ramnabergsbreen, Hardangerjøkulen

  Glaciärbrunn på Ramnabergsbreen, vänster Glaciärbrunn på Ramnabergsbreen, höger

  Glaciärbrunn på Ramnabergsbreen, 30 september 2000 (92 kB)


  Blåisen, Hardangerjøkulen

  Blåisen från N, vänster Blåisen från N, höger

  Blåisen från N, 30 september 2000 (79 kB)


  Austre Leirbotnskåki, Hardangerjøkulen

  Austre Leirbotnskåki från SO, 
vänster Austre Leirbotnskåki från SO, 
höger

  Austre Leirbotnskåki från SO, 1 oktober 2000 (73 kB)


  Bondhusbreen, Sør-Folgefonna

  Bondhusbreens tunga, vänster Bondhusbreens tunga, höger

  Bondhusbreens tunga, 21 juni 1999 (84 kB)


  Øvre Buarbreen, Sør-Folgefonna

  Øvre Buarbreens isfront, vänster Øvre Buarbreens isfront, höger

  Øvre Buarbreens isfront, 20 juni 1999 (88 kB)


  Nedre Buarbreen, Sør-Folgefonna

  Nedre Buarbreens isfront, vänster Nedre Buarbreens isfront, höger

  Nedre Buarbreens isfront, 20 juni 1999 (120 kB)  Startsida Början
  Dokumentets
  början
  Stereo
  Stereo-
  bilder
  Sitekarta
  Site-
  karta
  Email
  Emaila till
  författaren
  Copyleft
  Copyleft-
  information
  In English
  This document
  in English
  Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand