Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Smältvattenbäck på
Ålmajalosjekna
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Spricka på
Jåkåtjkaskajekna
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Iskanjon på Sarekpaktejekna - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Iskanjon på Sarekpaktejekna, höger Iskanjon på Sarekpaktejekna, vänster

Iskanjon på Sarekpaktejekna, 6 augusti 1998.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Smältvattenbäck på
Ålmajalosjekna
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Spricka på
Jåkåtjkaskajekna
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand