Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Storsylglaciärens
isfall
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Spricka på
Leirvassbreen
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Rundvassbreens tunga från N - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Rundvassbreens tunga från N, höger Rundvassbreens tunga från N, vänster

Rundvassbreens tunga från N, 29 juli 2000.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Storsylglaciärens
isfall
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Spricka på
Leirvassbreen
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand