Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Spricka på
Austre Okstindbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Bland Briksdalsbreens
sprickor
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Den eleganta Melkevollbreen - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Den eleganta Melkevollbreen, höger Den eleganta Melkevollbreen, vänster

Den eleganta Melkevollbreen, 24 juni 1999.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Spricka på
Austre Okstindbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Bland Briksdalsbreens
sprickor
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand