Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Austerdalsbreen med Lokebreen,
Odinsbreen och Torsbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Instabil isbro på
nedre Supphellebreen
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Bingsbreen och Langedalsbreen - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Bingsbreen och Langedalsbreen, höger Bingsbreen och Langedalsbreen, vänster

Bingsbreen och Langedalsbreen, 23 juni 1999.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Austerdalsbreen med Lokebreen,
Odinsbreen och Torsbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Instabil isbro på
nedre Supphellebreen
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand