Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Iskanjon på
Sarekpaktejekna
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Storsylglaciärens
isfall
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Spricka på Jåkåtjkaskajekna - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Spricka på Jåkåtjkaskajekna, höger Spricka på Jåkåtjkaskajekna, vänster

Spricka på Jåkåtjkaskajekna, 6 augusti 1998.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Iskanjon på
Sarekpaktejekna
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Storsylglaciärens
isfall
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand