Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Fonndalsbreen
från N
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Engabreens mycket
uppspruckna front
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Fonndalsbreens branta front - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Fonndalsbreens branta front, höger Fonndalsbreens branta front, vänster

Fonndalsbreens branta front, 23 juli 2000.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Fonndalsbreen
från N
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Engabreens mycket
uppspruckna front
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand