Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Spricka på
Argalaijekna
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Fonndalsbreen
från N
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Flatisen och Flatisvatnet - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Flatisen och Flatisvatnet, höger Flatisen och Flatisvatnet, vänster

Flatisen och Flatisvatnet, 19 juli 2000.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Spricka på
Argalaijekna
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Fonndalsbreen
från N
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand