Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Engabreens mycket
uppspruckna front
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Istorn i
Engabreen
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Engabreens tunga från NV - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Engabreens tunga från NV, höger Engabreens tunga från NV, vänster

Engabreens tunga från NV, 23 juli 2000.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Engabreens mycket
uppspruckna front
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Istorn i
Engabreen
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand