Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Bland Briksdalsbreens
sprickor
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Briksdalsbreen
krossande skog
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Glaciärbrunn på Briksdalsbreen - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Glaciärbrunn på Briksdalsbreen, höger Glaciärbrunn på Briksdalsbreen, vänster

Glaciärbrunn på Briksdalsbreen, 24 juni 1999.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Bland Briksdalsbreens
sprickor
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Briksdalsbreen
krossande skog
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand