Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Den eleganta
Melkevollbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Glaciärbrunn på
Briksdalsbreen
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Bland Briksdalsbreens sprickor - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Bland Briksdalsbreens sprickor, höger Bland Briksdalsbreens sprickor, vänster

Bland Briksdalsbreens sprickor, 24 juni 1999.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Den eleganta
Melkevollbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Glaciärbrunn på
Briksdalsbreen
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand