Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Brenndalsbreen
från V
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Kjenndalsbreen
från N
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Isblock nedanför Brenndalsbreens front - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Isblock nedanför Brenndalsbreens front, höger Isblock nedanför Brenndalsbreens front, vänster

Isblock nedanför Brenndalsbreens front, 24 juni 1999.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Brenndalsbreen
från V
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Kjenndalsbreen
från N
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand