Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Instabil isbro på
nedre Supphellebreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Rembesdalsskåki och
Demmevatnet från N
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Bøyabreen och Brevatnet - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Bøyabreen och Brevatnet, höger Bøyabreen och Brevatnet, vänster

Bøyabreen och Brevatnet, 23 juni 1999.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Instabil isbro på
nedre Supphellebreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Rembesdalsskåki och
Demmevatnet från N
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand