Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Nedrasat isblock
framför Nigardsbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Isformation i
Bergsetbreens front
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Bergsetbreen i Krundalen - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Bergsetbreen i Krundalen, höger Bergsetbreen i Krundalen, vänster

Bergsetbreen i Krundalen, 22 juni 1999.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Nedrasat isblock
framför Nigardsbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Isformation i
Bergsetbreens front
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand