Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Isformation i
Bergsetbreens front
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Bingsbreen och
Langedalsbreen
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Austerdalsbreen med Lokebreen, Odinsbreen och Torsbreen - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Austerdalsbreen med Lokebreen, Odinsbreen och Torsbreen, höger Austerdalsbreen med Lokebreen, Odinsbreen och Torsbreen, vänster

Austerdalsbreen med Lokebreen, Odinsbreen och Torsbreen, 23 juni 1999.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Isformation i
Bergsetbreens front
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Bingsbreen och
Langedalsbreen
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand