Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Isberg från
Isvassbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Flatisen och
Flatisvatnet
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand


Spricka på Argalaijekna - Stereobild

Bilderna placerade för att betraktas Negativt. Använd en upplösning av åtminstone 1024x768 för att få plats med allt samtidigt.

Spricka på Argalaijekna, höger Spricka på Argalaijekna, vänster

Spricka på Argalaijekna, 8 augusti 1996.


Startsida Början
Dokumentets
början
Föregående
Isberg från
Isvassbreen
Stereo
Stereo-
bilder
Nästa
Flatisen och
Flatisvatnet
Sitekarta
Site-
karta
Email
Emaila till
författaren
Copyleft
Copyleft-
information
In English
This document
in English
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand